Giải Các Thế Sa Hình P8 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 536: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Câu 536: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

 1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe con, xe khách và xe công an, xe tải.
 3. Xe công an, xe con, xe khách, xe tải.
 4. Xe con, xe tải, xe khách, xe công an.

Đáp án 1

Câu 537: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 537: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 1. Cả bốn hướng.
 2. Hướng 1, 2 và 3.
 3. Hướng 1 và 4.
 4. Hướng 1, 3 và 4.

Đáp án 4

Câu 538: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu 538: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 1. Chỉ xe khách, mô tô.
 2. Tất cả các loại xe trên.
 3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Đáp án 2

Câu 539: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Câu 539: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Hướng 1 và 3.
 4. Hướng 2 và 3.

Đáp án 3

Câu 540: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 540: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.
 2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
 3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Đáp án 2

Câu 541: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 541: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe A.
 2. Xe B.

Đáp án 1

Câu 542: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu 542: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

 1. Không vi phạm.
 2. Vi phạm.

Đáp án 2

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm: 

Giải Các Thế Sa Hình P9 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Giải Các Thế Sa Hình P8 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ
2.5 4 votes

Bình luận

avatar