Giải Các Thế Sa Hình P7 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 529: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu 529: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

 1. Mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe tải.
 3. Mô tô, xe tải.
 4. Cả ba xe.

Đáp án 3

Câu 530: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu 530: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Đáp án 1

Câu 531: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 531: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải.
 2. Cả hai xe.
 3. Xe con.

Đáp án 3

Câu 532: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 532: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe chữa cháy.
 2. Xe tải.
 3. Cả hai xe.

Đáp án 2

Câu 533: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 533: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, xe tải, xe con.
 2. Xe con và xe tải, xe khách.
 3. Xe tải, xe khách, xe con.

Đáp án 3

Câu 534: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 534: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách và xe tải, xe con.
 2. Xe tải, xe khách, xe con.
 3. Xe con, xe khách, xe tải.

Đáp án 1

Câu 535: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 535: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 1. Cả bốn hướng.
 2. Chỉ hướng 1 và 2.
 3. Trừ hướng 4.

Đáp án 3

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm: 

Giải Các Thế Sa Hình P8 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Bình luận

avatar