18 Bộ Đề Thi Lý Thuyết Lái Xe Hạng B2 Theo Bộ 600 Câu Hỏi

Hạng B2 học theo bộ 600 câu hỏi luật giao thông được chia thành 18 bộ đề để tiện ôn luyện cho học viên học lái xe.

Cấu trúc đề thi hạng B2

Đề thi hạng B2 gồm 35 câu, thời gian 22 phút, điểm đạt 32/35 câu, yêu cầu không sai câu điểm liệt.

Chương Nhóm Số câu hỏi Cấu trúc đề
Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ

 

Khái niệm 16 1
Quy tắc giao thông 134 7
Tốc độ, khoảng cách
16 1
Nghiệp vụ vận tải
26 1

Văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe
21 1

Kỹ thuật lái xe
56 2

Cấu tạo và sửa chữa xe
35 1
Hệ thống biển báo hiệu đường bộ
182 10
Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông
114 10
Tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng 60 1
Tổng 600 35

18 Bộ Đề Thi Lý Thuyết Lái Xe Hạng B2 Theo Bộ 600 Câu Hỏi

Anh/chị học viên ôn thi trên trang Web: Onthilaixe.vn với đầy đủ 18 bộ đề thi hạng B2, có gợi ý Mẹo làm bài, hiển thị câu làm sai, hình ảnh rõ ràng.

18 bo de thi hang B2

Trang Web hỗ trợ thi lý thuyết online

Lưu ý: Thêm đề 19, đề 20 tổng hợp các câu hỏi khó để Anh/Chị ôn lại các câu khó.

 

Bình luận

avatar