Chi Tiết Mô Phỏng 30 Tình Huống Gây Tai Nạn Giao Thông Phổ Biến

Chương 6: Tình Huống Gây Tai Nạn Giao Thông Phổ Biến

Bài viết này chia sẽ chi tiết mô phỏng 30 tình huống của chương 6: tình huống gây tai nạn giao thông phổ biến.Các dấu hiệu nhận biết các tình huống, các điểm canh để bấm phím space (cắm cờ) khi nhận thấy tình huống nguy hiểm từ thang điểm từ 5 điểm đến 0 điểm. Nếu bạn cắm cờ mốc nguy hiểm quá sớm hoặc quá muộn sẽ không nhận được điểm.

Bài viết dài, bạn có thể xem từng tình huống hoặc bấm vào tình huống cụ thể để chuyển tới tình huống mô phỏng bạn muốn xem. Vì kiến thức hữu hạn, mong bạn góp ý thêm để có những hướng dẫn hay hơn!

Tình huống mô phỏng 91

Tình huống mô phỏng 92

Tình huống mô phỏng 93

Tình huống mô phỏng 94

Tình huống mô phỏng 95

Tình huống mô phỏng 96

Tình huống mô phỏng 97

Tình huống mô phỏng 98

Tình huống mô phỏng 99

Tình huống mô phỏng 100

Tình huống mô phỏng 101

Tình huống mô phỏng 102

Tình huống mô phỏng 103

Tình huống mô phỏng 104

Tình huống mô phỏng 105

Tình huống mô phỏng 106

Tình huống mô phỏng 107

Tình huống mô phỏng 108

Tình huống mô phỏng 109

Tình huống mô phỏng 110

Tình huống mô phỏng 111

Tình huống mô phỏng 112

Tình huống mô phỏng 113

Tình huống mô phỏng 114

Tình huống mô phỏng 115

Tình huống mô phỏng 116

Tình huống mô phỏng 117

Tình huống mô phỏng 118

Tình huống mô phỏng 119

Tình huống mô phỏng 120

Tình huống 91: Xe con đi lùi trên đường cao tốc

Dấu hiệu nhận biết: Xe con đi lùi xe để vào lối ra khỏi đường cao tốc.

5 điểm: Mép bên phải màn hình của bạn vừa qua biển báo 50m gần tới lối ra cao tốc.

Tinh-huong-mo-phong-91-5d

0 điểm: Xe của bạn đã qua lối ra và tới gần xe con hơn

Tinh-huong-mo-phong-91-0d

Tình huống 92: Xe máy vượt ẩu khi đổ đèo gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Video thực tế, 

5 điểm: Xe máy đi đã lấn làn đi song song với xe tải và xe khách vừa ló đầu đi tới

Tinh-huong-mo-phong-92-5d

0 điểm: Xe máy gây tai nạn

Tinh-huong-mo-phong-92-0d

Tình huống 93: Xe taxi chuyển làn không quan sát gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Video thực tế, các xe chuyển làn để ra khỏi đường cao tốc

5 điểm: Xe taxi màu trắng bật xi nhanh phải

Tinh-huong-mo-phong-93-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới xe taxi

Tinh-huong-mo-phong-93-0d

Tình huống 94: Xe khách trả khách không đúng nơi quy định gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Xe khách dừng phía trước trên làn đường xe chạy

5 điểm: Đèn cách báo khẩn cấp của xe khách sáng

Tinh-huong-mo-phong-94-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe khách

Tinh-huong-mo-phong-94-0d

Tình huống 95: Phía trước có tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Đèn cảnh báo nguy hiểm nháy sáng

5 điểm: Thấy đèn báo nguy hiểm nháy lần 2 thì bấm (nhìn thấy rào cảnh báo nguy hiểm rõ hơn)

Tinh-huong-mo-phong-95-5d

0 điểm: Xe bạn tới gần hàng rào cảnh báo nguy hiểm

Tinh-huong-mo-phong-95-0d

Tình huống 96: Xe dừng đèn giao thông

Dấu hiệu nhận biết: Có xe dừng đèn giao thông phía trước

5 điểm: Ánh sáng chiếu qua đuôi xe đỏ đang dừng đèn giao thông

Tinh-huong-mo-phong-96-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe con màu đỏ

Tinh-huong-mo-phong-96-0d

Tình huống 97: Xe khách chạy nhanh tại khúc cua gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Xe chạy trên đường cong vào ban đêm

5 điểm: Thấy xe chạy ngược chiều thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-97-5d

0 điểm: Gây tai nạn

Tinh-huong-mo-phong-97-0d

Tình huống 98: Phía trước có công trình thi công

Dấu hiệu nhận biết: Có biển báo nguy hiểm công trình thi công

5 điểm: Thấy người điều khiển giao thông tới đuôi xe tải thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-98-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần công trường thi công

Tinh-huong-mo-phong-98-0d

Tình huống 99: Xe vượt trong hầm gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết:

5 điểm: Nhìn thấy đèn 2 xe ngược chiều (đủ 4 đèn) thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-99-5d

0 điểm:

+ Chưa thấy đủ 4 đèn (cắm cờ sớm).

+ Xe ngược chiều gần tới xe của bạn (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-99-0d

Tình huống 100: Vượt đường sắt gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Nhìn bên phải thấy tàu hỏa

5 điểm: Nhìn bên phải thấy tòa hỏa

Tinh-huong-mo-phong-100-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần đường tàu

Tinh-huong-mo-phong-100-0d

Tình huống 101: Rẽ trái qua đường sắt gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Xe bạn rẽ trái qua đường sắt và thấy đèn 

5 điểm: Xe bạn vừa rẽ trái qua đường sắt và thấy đèn cảnh báo thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-101-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới đường ray

Tinh-huong-mo-phong-101-0d

Tình huống 102: Xe chữa cháy đi ngược chiều gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Thấy đầu xe chữa cháy chạy ngược chiều bên phải

5 điểm: Thấy đầu xe chữa cháy chạy ngược chiều bên phải

Tinh-huong-mo-phong-102-5d

0 điểm: Xe chữa cháy tới gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-102-0d

Tình huống 103: Xe đi ngược chiều gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Thấy xe con ngược chiều rẽ trái

5 điểm: Xe con màu đỏ ngược chiều rẽ trái

Tinh-huong-mo-phong-103-5d

0 điểm: Xe con màu đỏ qua làn đường của bạn

Tinh-huong-mo-phong-103-0d

Tình huống 104: Đạp nhầm chân ga gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Tài xế say xỉn, mắt nhìn mờ

5 điểm: Nhìn cửa bên trái xe của bạn thấy 2 đèn của xe ô tô vàng thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-104-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe máy

Tinh-huong-mo-phong-104-0d

Tình huống 105: Tài xế buồn ngủ lấn làn ngược chiều gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Xe của bạn lấn làn ngược chiều

5 điểm: Xe của bạn lấn qua làn ngược chiều sau (sau khi thấy xe ngược chiều)

Tinh-huong-mo-phong-105-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-105-0d

Tình huống 106: Công trình thi công ở đoạn đường nhiều sương mù

Dấu hiệu nhận biết: Đường đèo núi, nhiều sương mù

5 điểm: Tầm nhìn xe bạn vừa tới biển báo công trường đang thi công

Tinh-huong-mo-phong-106-5d

0 điểm: Xe của bạn gây tai nạn

Tinh-huong-mo-phong-106-0d

Tình huống 107: Chuyển làn vạch liền để vượt gây tai nạn giao thông

Dấu hiệu nhận biết: Xe bạn bật xi nhanh tráiXe của bạn lấn qua làn ngược chiều

5 điểm: Xe của bạn bắt đầu lấn qua làn ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-107-5d

0 điểm: Xe của bạn đã qua làn ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-107-0d

Tình huống 108: Xe ôm cua mất lái gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Trời mưa, đường trơn, có biển báo khúc cua nguy hiểm

5 điểm: Thấy có xe chạy ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-108-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-108-0d

Tình huống 109: Phanh gấp trên đường trơn gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Xe chạy trên đường trơn, bên phải có xe khách chạy ra

5 điểm: Nhìn bên phải thấy xe khách

Tinh-huong-mo-phong-109-5d

0 điểm: Xảy ra tai nạn

Tinh-huong-mo-phong-109-0d

Tình huống 110: Gây tai nạn tại đèn đỏ

Dấu hiệu nhận biết: 

5 điểm: Xe của bạn vừa tới biển báo nguy hiểm bên phải

Tinh-huong-mo-phong-110-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới xe tải

Tinh-huong-mo-phong-110-0d

Tình huống 111: Xe khách vượt lấn làn gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Xe khách lấn làn nét liền để vượt

5 điểm: Thấy xe khách vượt lên

Tinh-huong-mo-phong-111-5d

0 điểm: Xe khách tới gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-111-0d

Tình huống 112: Xe bạn vượt ẩu trên đường trơn gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: xe bạn lấn nét liền để vượt

5 điểm: Vạch tim đường màu vàng tới chỗ giao giữa vô lăng và mép dưới kinh chắn gió xe của bạn.

Tinh-huong-mo-phong-112-5d

0 điểm: Xe khách bắt đầu xoay

Tinh-huong-mo-phong-112-0d

Tình huống 113: Vượt đèn đỏ gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Xe của bạn dừng đèn đỏ

5 điểm: Nhìn cửa bên trái, xe con xuất hiện thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-113-5d

0 điểm: Xe con tới gần đầu xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-113-0d

Tình huống 114: Qua cầu hẹp gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Xe bạn qua cầu hẹp

5 điểm: Tầm nhìn bên phải xe bạn qua trụ cầu bên phải

Tinh-huong-mo-phong-114-5d

0 điểm: 

+ Tầm nhìn xe bạn chưa qua trụ cầu bên phải (cắm cờ sớm).

+ Xe máy tới gần xe của bạn (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-114-0d

Tình huống 115: Xe con phía trước phanh gấp

Dấu hiệu nhận biết: Phía trước có xe máy chạy tạt đầu

5 điểm: Xe máy gần sát xe ô tô con phía trước

Tinh-huong-mo-phong-115-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới xe con phía trước

Tinh-huong-mo-phong-115-0d

Tình huống 116: 

Dấu hiệu nhận biết:

5 điểm: Tầm nhìn mép dưới kính chắn gió qua gốc cây đầu tiên sau biển báo đá lở thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-116-5d

0 điểm: Viên đá rơi ở trước xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-116-0d

Tình huống 117: Xe con phía trước phanh gấp

Dấu hiệu nhận biết: Xe máy chạy cắt đầu xe con

5 điểm: Đèn phanh xe con sáng

Tinh-huong-mo-phong-117-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe con

Tinh-huong-mo-phong-117-0d

Tình huống 118: Xe bạn tông đuôi xe bán tải

Dấu hiệu nhận biết: Xe bán tải màu trắng nháy đèn

5 điểm: Thấy xe bán tải màu trắng ở phía trước nháy đèn thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-118-5d

0 điểm: Xe bạn tới gần xe bán tải

Tinh-huong-mo-phong-118-0d

Tình huống 119: Không quan sát gây tai nạn với xe tải đang đỗ

Dấu hiệu nhận biết:

5 điểm: Thấy xe container phía trước xi nhanh trái

Tinh-huong-mo-phong-119-5d

0 điểm: Xe bạn tới gần xe tải đang đỗ

Tinh-huong-mo-phong-119-0d

Tình huống 120: Không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn

Dấu hiệu nhận biết: Có biển báo đi chậm, Xe container sáng đèn phanh

5 điểm: Xe container sáng đèn phanh

Tinh-huong-mo-phong-120-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe container

Tinh-huong-mo-phong-120-0d

Trong quá trình biên soạn gặp nhiều sai sót, mong bạn góp ý để hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Xem thêm:

Chi Tiết Mô Phỏng 29 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Phố

Mẹo Học 120 Tình Huống Mô Phỏng Giao Thông Qua Hình Ảnh

Bình luận

avatar