Phân Tích 120 Tình Huống Giao Thông – Ôn Tập Theo Từng Chương

Cấu trúc 120 tình huống giao thông theo từng chương

Chương 1: Giao thông trên đường phố

Số lượng tình huống: 29

Các hình thái giao thông điển hình: Chuyển làn để vượt xe, người đi bộ sang đường, mở cửa xe thiếu quan sát, lùi xe, đỗ xe, xe buýt …

Xem thêm: Chi Tiết Mô Phỏng 29 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Phố

Chương 2: Giao thông trên đường nông thôn

Số lượng tình huống: 14

Các hình thái giao thông điển hình: Gia súc, người đi bộ, trẻ em, sử dụng đèn chiếu xa, xung đột với phương tiện khác …

Xem thêm: Chi Tiết Mô Phỏng 14 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Nông Thôn

Chương 3: Giao thông trên đường cao tốc

Số lượng tình huống: 20

Các hình thái giao thông điển hình: Chuyển làn, vượt xe, phanh gấp, nhập làn, đi ngược chiều, lùi trên cao tốc …

Xem thêm: Chi Tiết Mô Phỏng 20 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Cao Tốc

Chương 4: Giao thông trên đường đèo núi

Số lượng tình huống: 10

Các hình thái giao thông điển hình: Vượt xe, xuống dốc, khúc cua gấp …

Xem thêm: Chi Tiết Mô Phỏng 10 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Đèo Núi

Chương 5: Giao thông trên đường quốc lộ

Số lượng tình huống: 17

Các hình thái giao thông điển hình: Người đi bộ, giao cắt với đường sắt, vượt xe trên đường …

Xem thêm: Chi Tiết Mô Phỏng 17 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Quốc Lộ

Chương 6: Tình huống gây tai nạn giao thông

Số lượng tình huống: 30

Các hình thái giao thông điển hình: Các tình huống gây tai nạn giao thông phổ biến

Xem thêm: Chi Tiết Mô Phỏng 30 Tình Huống Gây Tai Nạn Giao Thông Phổ Biến

Cấu trúc bộ đề thi mô phỏng tình huống

+ Đề thi mô phỏng chọn ra 10 tình huống ngẫu nhiên trong các chương, thời gian chạy liên tục, bắt đầu các tình huống bằng số nhảy ngược 3, 2, 1.

+ Thang điểm cho mỗi tình huống từ 0-5 điểm, điểm đạt: 35/50.

Xem thêm: 

Link Tải Phần Mềm Mô Phỏng 120 Tình Huống Giao Thông

Mẹo Học 120 Tình Huống Mô Phỏng Giao Thông Qua Hình Ảnh

 

Bình luận

avatar