Mẹo Học 120 Tình Huống Mô Phỏng Giao Thông Qua Hình Ảnh

Phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông gồm 6 chương với 120 tình huống video được mô phỏng hoặc các tình huống thực tế.

Đề thi gồm 10 tình huống được chọn ngẫu nhiên trong các chương, mỗi tình huống thang điểm từ 0-5 điểm, điểm đạt 35/50.

Bạn có thể ôn tập theo từng tình huống trong từng chương, ôn tập toàn bộ chương hoặc thi thử

Chương 1: Giao thông trên đường phố

Tình huống 1: Nhường đường cho người đi bộ đi sau xe tải ngược chiều

Tình huống 1

Tình huống 2: Nhường đường cho người đi bộ qua đèn giao thông

Tình huống 2

Tình huống 3: Chuyển làn để vượt xe

Tình huống 3: Chuyển làn để vượt xe

Tình huống 4: Nhường đường cho xe rẽ phải

Tình huống 4

Tình huống 5: Nhường đường cho xe con rẽ phải

Tình huống 5: Nhường đường cho xe con rẽ phải

Tình huống 6: Nhường xe buýt ngược chiều vượt

Tình huống 6: Nhường xe buýt ngược chiều vượt

Tình huống 7: Nhường đường cho người đi bộ qua đường

Tình huống 7: Nhường đường cho người đi bộ qua đường

Tình huống 8: Nhường đường cho người đi xe đạp qua đường

Tình huống 8

Tình huống 9: Nhường đường cho xe đi ngược chiều

Tình huống 9: Nhường đường cho xe đi ngược chiều

Tình huống 10: Nhường đường cho xe con rẽ trái

Tình huống 10: Nhường đường cho xe con rẽ trái

Tình huống 11: Nhường đường cho xe trộn bê tông

Tình huống 11: Nhường đường cho xe trộn bê tông

Tình huống 12: Nhường đường cho xe con rẽ trái

Tình huống 12: Nhường đường cho xe con rẽ trái

Tình huống 13: Nhường đường cho xe đạp băng ngang qua đường

Tình huống 13: Nhường đường cho xe đạp băng ngang qua đường

Tình huống 14: Nhường đường cho xe tải qua đường hẹp

Tình huống 14: Nhường đường cho xe tải qua đường hẹp

Tình huống 15: Dừng sau xe tải nhường đường xe con rẽ trái

Tình huống 15: Dừng sau xe tải nhường đường xe con rẽ trái

Tình huống 16: Nhường đường cho xe con rẽ trái tại ngã ba

Tình huống 16: Nhường đường cho xe con rẽ trái tại ngã ba

Tình huống 17: Xe bạn rẽ phải có xe buýt vượt lấn làn ngược chiều

Tình huống 17: Xe bạn rẽ phải có xe buýt vượt lấn làn ngược chiều

Tình huống 18: Xe con phía trước mở cửa

Tình huống 18: Xe con phía trước mở cửa

Tình huống 19: Người ngồi trên xe trước mở cửa bước ra khỏi xe

Tình huống 19: Người ngồi trên xe trước mở cửa bước ra khỏi xe

Tình huống 20: Tài xế mở cửa bước lên xe đang đỗ

Tình huống 20: Tài xế mở cửa bước lên xe đang đỗ

Tình huống 21: Xe con lùi vào nơi đỗ

Tình huống 21: Xe con lùi vào nơi đỗ

Tình huống 22: Nhường đường cho xe khách rẽ trái

Tình huống 22: Nhường đường cho xe khách rẽ trái

Tình huống 23: Nhường xe con vượt xe tải

Tình huống 23: Nhường xe con vượt xe tải

Tình huống 24: Nhường đường cho xe tải vượt

Tình huống 24: Nhường đường cho xe tải vượt

Tình huống 25: Nhường đường cho xe khách

Tình huống 25: Nhường đường cho xe khách

Tình huống 26: Vượt tại vị trí công trường đang thi công

Tình huống 26: Vượt tại vị trí công trường đang thi công

Tình huống 27: Xe khách đón khách tại ngã tư

Tình huống 27: Xe khách đón khách tại ngã tư

Tình huống 28: Xe con phanh gấp

Tình huống 28: Xe con phanh gấp

Tình huống 29: Xe phía trước dừng gấp vì có hố ga

Tình huống 29: Xe phía trước dừng gấp vì có hố ga

Chương 2: Giao thông trên đường nông thôn

Tình huống 30: Gia súc đứng giữa đường

Tình huống 30: Gia súc đứng giữa đường

Tình huống 31: Gia súc qua đường

Tình huống 31: Gia súc qua đường

Tình huống 32: Trẻ em băng qua đường vào ban đêm

Tình huống 32: Trẻ em băng qua đường vào ban đêm

Tình huống 33: Khu vực có trẻ em vui chơi

Tình huống 33: Khu vực có trẻ em vui chơi

Tình huống 34: Nhường xe khách qua cua hẹp

Tình huống 34: Nhường xe khách qua cua hẹp

Tình huống 35: Nhường đường cho xe ngược chiều qua khúc cua hẹp

Tình huống 35: Nhường đường cho xe ngược chiều qua khúc cua hẹp

Tình huống 36: Nhường đường cho người đi xe máy từ trong hẻm ra

Tình huống 36

Tình huống 37: Nhường đường cho người đi xe đạp từ trong hẻm ra

Tình huống 37: Nhường đường cho người đi xe đạp từ trong hẻm ra

Tình huống 38: Xe máy nhường đường cho người đi bộ

Tình huống 38: Xe máy nhường đường cho người đi bộ

Tình huống 39: Xe tải nhập làn sai quy định

Tình huống 39: Xe tải nhập làn sai quy định

Tình huống 40: Nhường đường cho xe máy vượt xe tải

Tình huống 40: Nhường đường cho xe máy vượt xe tải

Tình huống 41: Nhường xe con phía trước rẽ trái

Tình huống 41: Nhường xe con phía trước rẽ trái

Tình huống 42: Xe máy vượt đèn đỏ

Tình huống 42

Tình huống 43: Xe tải phía trước bật xi nhanh trái và chuyển làn (xi nhanh nháy lần thứ 2)

Tình huống 43

Chương 3: Giao Thông Trên Đường Cao Tốc

Tình huống 44: Xe con bên phải lấn làn

Tình huống 44: Xe con bên phải lấn làn

Tình huống 45: Xe con nhường xe tải chuyển làn

Tình huống 45: Xe con nhường xe tải chuyển làn

Tình huống 46: Xe con bên trái chuyển làn để ra khỏi đường cao tốc

Tình huống 46

Tình huống 47: Nhường đường cho xe cứu thương

Tình huống 47: Nhường đường cho xe cứu thương

Tình huống 48: Nhường đường cho xe con vượt

Tình huống 48: Nhường đường cho xe con vượt

Tình huống 49: Nhường đường cho xe tải chuyển làn

Tình huống 49: Nhường đường cho xe tải chuyển làn

Tình huống 50: Nhường đường xe tải chuyển làn

Tình huống 50

Tình huống 51: Xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc

Tình huống 51

Tình huống 52: Xe tải dừng trên làn khẩn cấp

Tình huống 52: Xe tải dừng trên làn khẩn cấp

Tình huống 53: Xe tải chạy ngược chiều vào ban đêm

Tình huống 53: Xe tải chạy ngược chiều vào ban đêm

Tình huống 54: Nhường xe tải nhập làn cao tốc

Tình huống 54

Tình huống 55: Nhường đường cho xe tải chuyển làn

Tình huống 55: Nhường đường cho xe tải chuyển làn

Tình huống 56: Nhường cho xe con chuyển làn

Tình huống 56

Tình huống 57: Công trường đang thi công phía trước

Tình huống 57: Công trường đang thi công phía trước

Tình huống 58: Công trường đang thi công phía trước

Tình huống 58: Công trường đang thi công phía trước

Tình huống 59: Xe tải chuyển làn để ra khỏi đường cao tốc

Tình huống 59: Xe tải chuyển làn để ra khỏi đường cao tốc

Tình huống 60: Xe khách ở làn dừng khẩn cấp chuyển làn

Tình huống 60: Xe khách ở làn dừng khẩn cấp chuyển làn

Tình huống 61: Nhường đường cho xe nhập làn

Tình huống 61: Nhường đường cho xe nhập làn

Tình huống 62: Nhường đường cho xe đi ngược chiều

Tình huống 62: Nhường đường cho xe đi ngược chiều

Tình huống 63: Nhường đường cho gia súc trên đường cao tốc

Tình huống 63

Chương 4: Giao Thông Trên Đường Đèo Núi

Tình huống 64: Nhường đường tại khúc cua nguy hiểm

Tình huống 64: Nhường đường tại khúc cua nguy hiểm

Tình huống 65: Nhường đường cho xe vượt tại khúc cua nguy hiểm

Tình huống 65: Nhường đường cho xe vượt tại khúc cua nguy hiểm

Tình huống 66: Xe tải làm rới đất đá xuống đường

Tình huống 66: Xe tải làm rới đất đá xuống đường

Tình huống 67: Đàn dê bên đường

Tình huống 67: Đàn dê bên đường

Tình huống 68: Khúc cua nguy hiểm trên đường núi có sương mù

Tình huống 68: Khúc cua nguy hiểm trên đường núi có sương mù

Tình huống 69: Xe tải đi nhanh khi xuống dốc cua

Tình huống 69: Xe tải đi nhanh khi xuống dốc cua

Tình huống 70: Nhường đường tại khúc cua đường đèo núi

Tình huống 70: Nhường đường tại khúc cua đường đèo núi

Tình huống 71: Nhường đường cho xe máy

Tình huống 71: Nhường đường cho xe máy

Tình huống 72: Nhường đường cho xe tải tại khúc cua nguy hiểm

Tình huống 72: Nhường đường cho xe tải tại khúc cua nguy hiểm

Tình huống 73: Nhường đường cho xe ngược chiều vượt

Tình huống 73: Nhường đường cho xe ngược chiều vượt

Chương 5: Giao Thông Trên Đường Quốc Lộ

Tình huống 74: Nhường đường cho xe đạp

Tình huống 74: Nhường đường cho xe đạp

Tình huống 75: Nhường đường cho trẻ em

Tình huống 75

Tình huống 76: Trẻ em băng qua đường

Tình huống 76: Trẻ em băng qua đường

Tình huống 77: Tránh xe con băng qua đường

Tình huống 77: Tránh xe con băng qua đường

Tình huống 78: Xe máy vượt đèn đỏ

Tình huống 78: Xe máy vượt đèn đỏ

Tình huống 79: Nhường đường cho xe máy

Tình huống 79: Nhường đường cho xe máy

Tình huống 80: Nhường đường cho xe máy né chướng ngại vật

Tình huống 80: Nhường đường cho xe máy né chướng ngại vật

Tình huống 81: Nhường xe bán tải quay đầu

Tình huống 81: Nhường xe bán tải quay đầu

Tình huống 82: Xe ben vượt xe buýt

Tình huống 82: Xe ben vượt xe buýt

Tình huống 83: Nhường đường cho con bò qua đường

Tình huống 83: Nhường đường cho con bò qua đường

Tình huống 84: Xe buýt dừng

Tình huống 84: Xe buýt dừng

Tình huống 85: Khúc gỗ rơi ra khỏi xe

Tình huống 85: Khúc gỗ rơi ra khỏi xe

Tình huống 86: Tránh chướng ngại vật

Tình huống 86: Tránh chướng ngại vật

Tình huống 87: Nhường đường cho tàu hỏa

Tình huống 87: Nhường đường cho tàu hỏa

Tình huống 88: Xe máy chuyển làn để tránh xe buýt

Tình huống 88: Xe máy chuyển làn để tránh xe buýt

Tình huống 89: Nhường đường cho xe đạp sang đường

Tình huống 89: Nhường đường cho xe đạp sang đường

Tình huống 90: Xe máy đi ngược chiều

Tình huống 90: Xe máy đi ngược chiều

Chương 6: Các Tình Huống Gây Tai Nạn Giao Thông

Tình huống 91: Xe con đi lùi trên đường cao tốc

Tình huống 91: Xe con đi lùi trên đường cao tốc

Tình huống 92: Xe máy vượt ẩu khi đổ đèo gây tai nạn

Tình huống 92: Xe máy vượt ẩu khi đổ đèo gây tai nạn

Tình huống 93: Xe taxi chuyển làn không quan sát gây tai nạn

Tình huống 93: Xe taxi chuyển làn không quan sát gây tai nạn

Tình huống 94: Xe khách trả khách không đúng nơi quy định gây tai nạn

Tình huống 94: Xe khách trả khách không đúng nơi quy định gây tai nạn

Tình huống 95: Phía trước có tai nạn

Tình huống 95: Phía trước có tai nạn

Tình huống 96: Xe dừng đèn giao thông

Tình huống 96: Xe dừng đèn giao thông

Tình huống 97: Xe khách chạy nhanh tại khúc cua gây tai nạn

Tình huống 97: Xe khách chạy nhanh tại khúc cua gây tai nạn

Tình huống 98: Phía trước có công trình thi công

Tình huống 98: Phía trước có công trình thi công

Tình huống 99: Xe vượt trong hầm gây tai nạn

Tình huống 99: Xe vượt trong hầm gây tai nạn

Tình huống 100: Vượt đường sắt gây tai nạn

Tình huống 100: Vượt đường sắt gây tai nạn

Tình huống 101: Rẽ trái qua đường sắt gây tai nạn

Tình huống 101: Rẽ trái qua đường sắt gây tai nạn

Tình huống 102: Xe chữa cháy đi ngược chiều gây tai nạn

Tình huống 102: Xe chữa cháy đi ngược chiều gây tai nạn

Tình huống 103: Xe đi ngược chiều gây tai nạn

Tình huống 103: Xe đi ngược chiều gây tai nạn

Tình huống 104: Đạp nhầm chân ga gây tai nạn

Tình huống 104: Đạp nhầm chân ga gây tai nạn

Tình huống 105: Tài xế buồn ngủ lấn làn ngược chiều gây tai nạn

Tình huống 105: Tài xế buồn ngủ lấn làn ngược chiều gây tai nạn

Tình huống 106: Công trình thi công ở đoạn đường nhiều sương mù

Tình huống 106: Công trình thi công ở đoạn đường nhiều sương mù

Tình huống 107: Chuyển làn vạch liền để vượt gây tai nạn giao thông

Tình huống 107

Tình huống 108: Xe ôm cua mất lái gây tai nạn

Tình huống 108: Xe ôm cua mất lái gây tai nạn

Tình huống 109: Phanh gấp trên đường trơn gây tai nạn

Tình huống 109: Phanh gấp trên đường trơn gây tai nạn

Tình huống 110: Gây tai nạn tại đèn đỏ

Tình huống 110: Gây tai nạn tại đèn đỏ

Tình huống 111: Xe khách vượt lấn làn gây tai nạn

Tình huống 111: Xe khách vượt lấn làn gây tai nạn

Tình huống 112: Xe bạn vượt ẩu trên đường trơn gây tai nạn

Tình huống 112: Xe bạn vượt ẩu trên đường trơn gây tai nạn

Tình huống 113: Vượt đèn đỏ gây tai nạn

Tình huống 113: Vượt đèn đỏ gây tai nạn

Tình huống 114: Qua cầu hẹp gây tai nạn

Tình huống 114: Qua cầu hẹp gây tai nạn

Tình huống 115: Xe con phía trước phanh gấp

Tình huống 115

Tình huống 116: Đá rơi

Tình huống 116: Đá rơi

Tình huống 117: Xe con phía trước phanh gấp

Tình huống 117: Xe con phía trước phanh gấp

Tình huống 118: Xe bạn tông đuôi xe bán tải

Tình huống 118: Xe bạn tông đuôi xe bán tải

Tình huống 119: Không quan sát gây tai nạn với xe tải đang đỗ

Tình huống 119: Không quan sát gây tai nạn với xe tải đang đỗ

Tình huống 120: Không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn

Tình huống 120: Không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn

Với mẹo học 120 tình huống mô phỏng giao thông qua các hình ảnh trực quan, hy vọng giúp bạn dễ nhớ và vượt qua phần thi mô phỏng này. Vì kiến thưc hữu hạn nên khó tránh khỏi sai sót, mong quý bạn đọc góp ý để hoàn thiện hơn.

Bình luận

avatar