Giải Các Thế Sa Hình P9 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 543: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 543: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con (E), mô tô (C).
 2. Xe tải (A), mô tô (D).
 3. Xe khách (B), mô tô (C).
 4. Xe khách (B), mô tô (D).

Đáp án 1

Câu 544: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu 544: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

 1. Nhường xe con rẽ trái trước.
 2. Đi thẳng không nhường.

Đáp án 1

Câu 545: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 545: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Chỉ hướng 2.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Tất cả các hướng trừ hướng 3.
 4. Tất cả các hướng trừ hướng 4.

Đáp án 2

Câu 546: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 546: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe con (A).
 2. Xe con (B).

Đáp án 2

Câu 547: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 547: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Rẽ trái ngay trước xe buýt.
 2. Rẽ trái trước xe tải.
 3. Nhường đường cho xe buýt và xe tải.

Đáp án 3

Câu 548: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 548: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con (B), mô tô (C).
 2. Xe con (A), mô tô (C).
 3. Xe con (E), mô tô (D).
 4. Tất cả các loại xe trên.

Đáp án 3

Câu 549: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu 549: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe của bạn.
 2. Xe tải.

Đáp án 2

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm:

Giải Các Thế Sa Hình P10 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Giải Các Thế Sa Hình P9 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ
4.5 2 votes

Bình luận

avatar