Các loại biển báo giao thông (Phần 5)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các biển báo giao thông nguy hiểm” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Giao nhau với đường không ưu tiên”, biển 3 là biển cảnh báo “Đường trơn”

 

 

Đáp án 3: vì biển 1 là biển “Đường hai chiều”, biển 2 là biển “Giao nhau với đường hai chiều”

 

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Được ưu tiên qua đường hẹp”, biển 3 là biển “Hết đường đôi”

 

Đáp án 3: vì biển 1 la biển “Đường hai chiều”, biển 2 là biển “Đường đôi”

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Đường dành cho xe thô sơ”, biển 3 là biển “Đường người đi xe đạp cắt ngang”

 

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 5)
5 1 vote

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí