Các loại biển báo giao thông (Phần 4)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 1: vì biển 2 là biển “Giao nhau với đường 2 chiều”

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Hết đường đôi”

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Giao nhau với đường cùng cấp”, biển 3 là biển “Hết đường đôi”

 

 

Đáp án 1:  vì biển 2 là biển “Đường đôi”, biển 3 là biển “Giao nhau với đường cùng cấp”

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Đường hai chiều”, biển 3 là biển “Giao nhau với đường cùng cấp”

 

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 4)
5 1 vote

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí