Các loại biển báo giao thông (Phần 3)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các biển báo giao thông nguy hiểm” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển ” Giao nhau với đường cùng cấp”, biển 2 là biển “Giao nhau với đường không ưu tiên”

 

Đáp án 2: vì biển biển 1 là biển “Cầu vồng”, biển 3 là biển “Đường hầm”

 

Đáp án 3: vì biển 1 là biển “Cửa chui”, biển 3 là biển “Cầu vồng”

 

Đáp án 1: vì biển 2 là biển “Giao nhau với đường ưu tiên”, biển 3 là biển “Giao nhau có tín hiệu đèn”

 

Đáp án 2

 

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 3)
5 2 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí