Các loại biển báo giao thông (Phần 6)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 1: vì biển 2 là biển “Cấm xe đạp”, biển 3 là biển “Đường người đi xe đạp cắt ngang”

 

Đáp án 1: vì biển 2 là biển “Nhường đường cho xe cơ giới”, biển 3 là biển “Được ưu tiên qua đường hẹp”

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Đường hai chiều”, biển 3 là biển “Được ưu tiên qua đường hẹp”

 

Đáp án 3: vì biển 1 là biển “Đường hai chiều” , biển 2 là biển “Nhường đường cho xe cơ giới”

 

Đáp án 2

 

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 6)
5 2 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí