Các loại biển báo giao thông (Phần 17)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Hết hạn chế tốc độ tối đa”, biển 3 là biển “Hết hạn chế tốc độ cho phép”

 

Đáp án 3

 

Đáp án 1: biển 2 là biển “Hết đường dành cho ô tô”

 

Đáp án 1

 

Đáp án 1: vi biển 1 là biển “Đường dành cho ô tô và xe máy”, biển 2 là biển “Hết đường dành cho ô tô và xe máy”

 

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 17)
3 2 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí