Các loại biển báo giao thông ( Phần 18)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông hiệu lệnh” trong bộ đề 450 câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ.

Đáp án 1

Đáp án 3

Đáp án 3

Đáp án 3

Đáp án 3

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông ( Phần 18)
3 2 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí