Các loại biển báo giao thông (Phần 16)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 2

 

Đáp án 2

 

Đáp án 1: vì biển 2 là biển “Đường một chiều”

 

Đáp án 2: vì biển 1 là biển “Hướng đi thẳng phải theo”

 

Đáp án 1: vì biển 2 là biển “Hết tất cả các lệnh cấm”, biển 3 là biển “Hết hạn chế tốc độ cho phép”

 

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 16)
4 3 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí