Giải Các Thế Sa Hình P2 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 494: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 494: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.
 2. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.
 3. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

Đáp án 2

Câu 495: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 495: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Mô tô.
 2. Xe cứu thương.

Đáp án 2

Câu 496: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu 496: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

 1. Xe khách.
 2. Xe tải.
 3. Xe con.

Đáp án 1

Câu 497: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu 497: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe con.
 2. Xe tải.

Đáp án 1

Câu 498: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 498: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Xe công an. 
 2. Xe chữa cháy.

Đáp án 2

Câu 499: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu 499: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

 1. Xe con và xe khách.
 2. Mô tô.

Đáp án 1

Câu 500: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu 500: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, mô tô.
 2. Xe con, xe tải.
 3. Xe tải, mô tô.

Đáp án 2

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm:

Giải Các Thế Sa Hình P3 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Giải Các Thế Sa Hình P2 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ
4.33 3 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí