Giải Các Thế Sa Hình P1 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 487: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 487: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô.
 4. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con.

Đáp án 2

Câu 488: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 488: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
 3. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.
 4. Xe con, xe công an, xe tải, xe khách.

Đáp án 1

Câu 489: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 489: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe công an, xe khách, xe con.
 2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
 3. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
 4. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.

Đáp án 4

Câu 490: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 490: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe con, mô tô.
 2. Xe con, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe tải.
 4. Xe con, mô tô, xe tải.

Đáp án 3

Câu 491: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 491: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 1. Xe con.
 2. Xe tải.

Đáp án 1

Câu 492: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 492: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Đáp án 2

Câu 493: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 493: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe con (A), xe cứu thương, xe con (B).
 2. Xe cứu thương, xe con (B), xe con (A).
 3. Xe con (B), xe con (A), xe cứu thương.

Đáp án 1

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Thi trực tuyến bộ đề thi các hạng cập nhật theo bộ đề 600 câu

Thi trực tuyến bộ đề thi các hạng cập nhật theo bộ đề 600 câu

Xem thêm:

Giải Các Thế Sa Hình P2 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Giải Các Thế Sa Hình P1 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ
4.33 6 votes

Bình luận

avatar