Chi Tiết Mô Phỏng 10 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Đèo Núi

Chương 4: Giao Thông Trên Đường Đèo Núi

Bài viết này chia sẽ chi tiết mô phỏng 10 tình huống của chương 4 (giao thông trên đường đèo núi).Các dấu hiệu nhận biết các tình huống, các điểm canh để bấm phím space (cắm cờ) khi nhận thấy tình huống nguy hiểm từ thang điểm từ 5 điểm đến 0 điểm. Nếu bạn cắm cờ mốc nguy hiểm quá sớm hoặc quá muộn sẽ không nhận được điểm.

Bài viết dài, bạn có thể xem từng tình huống hoặc bấm vào tình huống cụ thể để chuyển tới tình huống mô phỏng bạn muốn xem. Vì kiến thức hữu hạn, mong bạn góp ý thêm để có những hướng dẫn hay hơn!

Tình huống mô phỏng 64

Tình huống mô phỏng 65

Tình huống mô phỏng 66

Tình huống mô phỏng 67

Tình huống mô phỏng 68

Tình huống mô phỏng 69

Tình huống mô phỏng 70

Tình huống mô phỏng 71

Tình huống mô phỏng 72

Tình huống mô phỏng 73

Tình huống 64: Nhường đường tại khúc cua nguy hiểm

Dấu hiệu nhận biết: Đèn phanh xe phía trước sáng

5 điểm: Đèn phanh xe khách phía trước sáng

Tinh-huong-mo-phong-64-5d

0 điểm: Xe ngược chiều tới gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-64-0d

Tình huống 65: Nhường đường cho xe vượt tại khúc cua nguy hiểm

Dấu hiệu nhận biết: Nhiều xe ô tô chạy ngược chiều, phía trước thấy khúc cua và ánh sáng xe ngược chiều

5 điểm: Sau khi thấy anh sáng xe ngược chiều ở khúc cua, tầm nhìn bên phải xe của bạn tới biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-65-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới xe đi ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-65-0d

Tình huống 66: Xe tải làm rới đất đá xuống đường

Dấu hiệu nhận biết: Video thực tế, xe tải làm rơi đất đá xuống đường

5 điểm: Xe tải phía trước làm rơi đất đá và xe 7 chỗ chạy ngang với xe tải

Tinh-huong-mo-phong-66-5d

0 điểm: Đất đá rới xuống nhiều

Tinh-huong-mo-phong-66-0d

Tình huống 67: Đàn dê bên đường

Dấu hiệu nhận biết: Xe chạy chậm lại và đèn phanh xe trước sáng

5 điểm: Đèn phanh xe trước sáng

Tinh-huong-mo-phong-67-5d

0 điểm: Xe con trước tới chỗ đàn dê

Tinh-huong-mo-phong-67-0d

Tình huống 68: Khúc cua nguy hiểm trên đường núi có sương mù

Dấu hiệu nhận biết: Xe của bạn chạy trên đường núi, có sương mù, có biển báo khúc cua nguy hiểm.

5 điểm: Thấy xe con chạy ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-68-5d

0 điểm: Gần tới đàn gia súc

Tinh-huong-mo-phong-68-0d

Tình huống 69: Xe tải đi nhanh khi xuống dốc cua

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải xuống dốc và đi nhanh

5 điểm: Tầm nhìn của bạn thấy xe tải đi ngược chiều ôm cua thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-69-5d

0 điểm: Xe tải và xe con ngược chiều va quẹt

Tinh-huong-mo-phong-69-0d

Tình huống 70: Nhường đường tại khúc cua đường đèo núi

Dấu hiệu nhận biết: Chạy đường đèo núi, tới đoạn cua nguy hiểm

5 điểm: Thấy đầu xe tải lú ra ngay tại khúc cua

Tinh-huong-mo-phong-70-5d

0 điểm: Xe khách gần tới xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-70-0d

Tình huống 71: Nhường đường cho xe máy

Dấu hiệu nhận biết: Đèn xe con chạy trước sáng

5 điểm: Đèn phanh xe con sáng

Tinh-huong-mo-phong-71-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe con phía trước

Tinh-huong-mo-phong-71-0d

Tình huống 72: Nhường đường cho xe tải tại khúc cua nguy hiểm

Dấu hiệu nhận biết:

5 điểm: Thấy xe tải ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-72-5d

0 điểm: Xe tải tới gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-72-0d

Tình huống 73: Nhường đường cho xe ngược chiều vượt

Dấu hiệu nhận biết: Đường đèo núi, có sương mù, có xe tải và xe con chạy ngược chiều

5 điểm: Thấy đầu xe tải và xe con ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-73-5d

0 điểm: Xe ngược chiều tới gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-73-0d

Trong quá trình biên soạn gặp nhiều sai sót, mong bạn góp ý để hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Xem thêm:

Chi Tiết Mô Phỏng 17 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Quốc Lộ

 

Bình luận

avatar