Chi Tiết Mô Phỏng 20 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Cao Tốc

Chương 3: Giao Thông Trên Đường Cao Tốc

Bài viết này chia sẽ chi tiết mô phỏng 20 tình huống của chương 3 (giao thông trên đường cao tốc).Các dấu hiệu nhận biết các tình huống, các điểm canh để bấm phím space (cắm cờ) khi nhận thấy tình huống nguy hiểm từ thang điểm từ 5 điểm đến 0 điểm. Nếu bạn cắm cờ mốc nguy hiểm quá sớm hoặc quá muộn sẽ không nhận được điểm.

Bài viết dài, bạn có thể xem từng tình huống hoặc bấm vào tình huống cụ thể để chuyển tới tình huống mô phỏng bạn muốn xem. Vì kiến thức hữu hạn, mong bạn góp ý thêm để có những hướng dẫn hay hơn!

Tình huống mô phỏng 44

Tình huống mô phỏng 45

Tình huống mô phỏng 46

Tình huống mô phỏng 47

Tình huống mô phỏng 48

Tình huống mô phỏng 49

Tình huống mô phỏng 50

Tình huống mô phỏng 51

Tình huống mô phỏng 52

Tình huống mô phỏng 53

Tình huống mô phỏng 54

Tình huống mô phỏng 55

Tình huống mô phỏng 56

Tình huống mô phỏng 57

Tình huống mô phỏng 58

Tình huống mô phỏng 59

Tình huống mô phỏng 60

Tình huống mô phỏng 61

Tình huống mô phỏng 62

Tình huống mô phỏng 63

Tình huống 44: Xe con bên phải lấn làn

Dấu hiệu nhận biết: Thấy xe con phía bên phải vượt lên và nháy đèn xi nhanh phải

5 điểm: Thấy xe con phía bên phải vượt lên và nháy đèn xi nhanh phải

Tinh-huong-mo-phong-44-5d

0 điểm: Xe con chuyển qua làn bên trái của bạn

Tinh-huong-mo-phong-44-0d

Tình huống 45: Xe con nhường xe tải chuyển làn

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải bên phải chuyển làn

5 điểm: Đèn phanh xe con sáng

Tinh-huong-mo-phong-45-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe con

Tinh-huong-mo-phong-45-0d

Tình huống 46: Xe con bên trái chuyển làn để ra khỏi đường cao tốc

Dấu hiệu nhận biết: Nhìn gương trái thấy xe con đang vượt lên

5 điểm: Đuôi xe con qua mép sườn chắn gió bên trái xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-46-5d

0 điểm: Xe con đã chuyển qua làn của bạn

Tinh-huong-mo-phong-46-0d

Tình huống 47: Nhường đường cho xe cứu thương

Dấu hiệu nhận biết: Nhìn gương chiếu hậu gắn ở kính chắn gió bên phải màn hình

5 điểm: Nhìn gương chiếu hậu bên trái xe thấy hoàn toàn xe cứu thương

Tinh-huong-mo-phong-47-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe con phía trước

Tinh-huong-mo-phong-47-0d

Tình huống 48: Nhường đường cho xe con vượt

Dấu hiệu nhận biết: Nhìn gương chiếu hậu bên trái có xe con, xe của bạn muốn chuyển làn

5 điểm: Thấy đèn xi nhanh trái trên taplo của xe bạn sáng lần thứ 2, hết sáng rồi bấm

Tinh-huong-mo-phong-48-5d

0 điểm: Đèn xi nhanh phải của xe bạn sáng

Tinh-huong-mo-phong-48-0d

Tình huống 49: Nhường đường cho xe tải chuyển làn

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải chạy chậm lại và bật xi nhanh trái

5 điểm: Gương chiếu hậu bên trái của xe con trắng vừa che đèn xi nhanh phải của xe tải.

Tinh-huong-mo-phong-49-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới xe con

Tinh-huong-mo-phong-49-0d

Tình huống 50: Nhường đường xe tải chuyển làn

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải xi nhanh trái

5 điểm: Đèn xi nhanh trái của xe tải sáng

Tinh-huong-mo-phong-50-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe phía trước

Tinh-huong-mo-phong-50-0d

Tình huống 51: Xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc

Dấu hiệu nhận biết: Nhìn phía trước thấy xe tải chạy ngược chiều

5 điểm: Tầm nhìn xe bạn qua biển tốc độ (sau khi thấy xe tải chạy ngược chiều)

Tinh-huong-mo-phong-51-5d

0 điểm: Xe tải ngược chiều tới gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-51-0d

Tình huống 52: Xe tải dừng trên làn khẩn cấp

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải trên làn dừng khẩn cấp

5 điểm: Bạn thấy xe tải phía bên phải đang dừng và xe con bên trái khuất nữa gương xe

Tinh-huong-mo-phong-52-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới xe tải

Tinh-huong-mo-phong-52-0d

Tình huống 53: Xe tải chạy ngược chiều vào ban đêm

Dấu hiệu nhận biết: Bạn chạy xe trên cao tốc vào ban đêm, xe tải phía trước bật xi nhanh trái

5 điểm: Xe tải phía trước bật xi nhanh trái và thấy xe tải chạy ngược chiều bên phải

Tinh-huong-mo-phong-53-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe tải ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-53-0d

Tình huống 54: Nhường xe tải nhập làn cao tốc

Dấu hiệu nhận biết: 

5 điểm: Xe tải gần tới cái cây thấp (sau khi bạn thấy hết chiếc xe tải)

Tinh-huong-mo-phong-54-5d

0 điểm: Xe tải đã chuyển qua làn đường xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-54-0d

Tình huống 55: Nhường đường cho xe tải chuyển làn

Dấu hiệu nhận biết: Video thực tế, xe tải bật xi nhanh trái

5 điểm: Xe tải bật xi nhanh trái

Tinh-huong-mo-phong-55-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe tải

Tinh-huong-mo-phong-55-0d

Tình huống 56: Nhường cho xe con chuyển làn

Dấu hiệu nhận biết: Xe con bên làn dừng khẩn cấp bật xi nhanh trái

5 điểm: Khi đầu xe của bạn vừa khuất vũng nước trên đường

Tinh-huong-mo-phong-56-5d

0 điểm: Xe con đã chuyển qua làn đường của bạn

Tinh-huong-mo-phong-56-0d

Tình huống 57: Công trường đang thi công phía trước

Dấu hiệu nhận biết: Phía bên phải có đèn nháy cảnh báo công trường thi công

5 điểm: Thấy 2 đèn cảnh báo nháy sáng vừa xuất hiện ở bên phải xe con màu đỏ

Tinh-huong-mo-phong-57-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần đèn cảnh báo công trình

Tinh-huong-mo-phong-57-0d

Tình huống 58: Công trường đang thi công phía trước

Dấu hiệu nhận biết: Đèn phanh xe con màu đỏ sáng (tình huống 58 khác tình huống 57 có xe con màu trắng và xe tải chạy song song với xe con màu đỏ)

5 điểm: Đèn phanh xe con màu đỏ sáng

Tinh-huong-mo-phong-58-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe màu trắng bên trái

Tinh-huong-mo-phong-58-0d

Tình huống 59: Xe tải chuyển làn để ra khỏi đường cao tốc

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải bật xi nhanh phải

5 điểm: Đèn xi nhanh phải của xe tải nháy lần thứ 2 (xe tải bắt đầu lấn vạch kẻ đường để chuyển làn)

Tinh-huong-mo-phong-59-5d

0 điểm:

+ Xe tải mới vừa nháy đèn xi nhanh (cắm cờ sớm).

+ Xe tải chuyển qua làn bên phải xe bạn để ra khỏi đường cao tốc (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-59-0d

Tình huống 60: Xe khách ở làn dừng khẩn cấp chuyển làn

Dấu hiệu nhận biết: Video thực tế, xe khách bắt đầu chuyển làn

5 điểm: Phía trước xe khách chuyển làn và tầm nhìn xe của bạn tới đuôi xe tải.

Tinh-huong-mo-phong-60-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần xe khách

Tinh-huong-mo-phong-60-0d

Tình huống 61: Nhường đường cho xe nhập làn

Dấu hiệu nhận biết: Video thực tế, xe con trên cùng bật xi nhanh trái chuyển làn

5 điểm: Xe con trên cùng lấn qua làn xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-61-5d

0 điểm:

+ Nhầm lần nhường cho xe con màu trắng đầu tiên (cắm cờ sớm).

+ Xe con đã chuyển qua làn xe của bạn (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-61-0d

Tình huống 62: Nhường đường cho xe đi ngược chiều

Dấu hiệu nhận biết: video thực tế, có xe chạy ngược chiều trên làn của bạn

5 điểm: Bạn nhìn thấy xe ngược chiều và đèn xe ngược chiều sáng

Tinh-huong-mo-phong-62-5d

0 điểm: Xe ngược chiều tới cách gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-62-0d

Tình huống 63: Nhường đường cho gia súc trên đường cao tốc

Dấu hiệu nhận biết: Nhìn thấy đàn bò phía trước

5 điểm: Đuôi xe tải qua đàn bò thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-63-0d

0 điểm: Xe của bạn tới gần đàn bò

Tinh-huong-mo-phong-63-0d

 

Xem thêm:

Chi Tiết Mô Phỏng 10 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Đèo Núi

 

Bình luận

avatar