Các loại biển báo giao thông (Phần 14)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 4: vì biển 1 la biển “hết lệnh cấm”, biển 3 là biển “cấm xe khách vượt”

 

Đáp án 1: vì biển 2 là biển “cấm xe khách vượt”

 

Đáp án 1 và 2: nguyên tắc “cấm nhỏ thì cấm luôn lớn” nên biển 1 và 2 đều đúng.

 

Đáp án 4: nguyên tắc “cấm nhỏ cấm luôn lớn” nên biển 2 và 3 đều đúng

 

Đáp án 1

 

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 14)
3 2 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí