Các loại biển báo giao thông (Phần 13)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo cấm” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 4: nguyên tắc “Cấm nhỏ cấm luôn lớn”, biển 3 cấm “ô tô tải” trở lên, biển 2 cấm “máy kéo”.

 

Đáp án 1

 

Đáp án 1

 

Đáp án 1

 

Đáp án 1: biển 1 là biển “Hết cấm vượt”, biển 3 là biển “Cấm xe khách vượt”

 

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 13)
3.5 2 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí