Các loại biển báo giao thông (Phần 12)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

Đáp án 3

 

Đáp án 2: vì biển có vòng tròn đỏ là biển cấm, biển nhỏ ở dưới là biển phụ. Nghĩa là cấm những phương tiện ở biển phụ đi vào.

 

Đáp án 2

 

Đáp án 4: theo nguyên tắc là “Cấm nhỏ cấm luôn lớn”, biển 1 hiểu là cấm xe ô tô con trỏ đi, biển 2 là cấm “Ô tô tải”, biển 3 chỉ cấm “Máy kéo”

 

Đáp án 1 và 2

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 12)
5 1 vote

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí