Nội dung 60 câu điểm liệt P2 – Bộ đề 600 câu hỏi thi bằng lái xe

Câu 25: Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có được phép hay không?

1. Chỉ được thực hiện nếu đã hướng dẫn đầy đủ.
2. Không được phép.
3. Được phép tuỳ từng trường hợp.
4. Chỉ được phép thực hiện với thành viên trong gia đình.
Đáp án 2

Câu 26: Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?

1. Bị nghiêm cấm tuỳ từng trường hợp.
2. Không bị nghiêm cấm.
3. Bị nghiêm cấm.
Đáp án 3

Câu 27: Khi lái xe trên đường, người lái xe cần quan sát và bảo đảm tốc độ phương tiện như thế nào?

1. Chỉ lớn hơn tốc độ tối đa cho phép khi đường vắng.
2. Chỉ lớn hơn tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm.
3. Không vượt quá tốc độ cho phép.
Đáp án 3

Câu 28: Phương tiện giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi như thế nào?

1. Đi về phía bên trái.
2. Đi về phía bên phải.
3. Đi ở giữa.
Đáp án 2

Câu 29:Trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm bạn phải đi ở làn đường nào?

1. Đi ở làn bên phải trong cùng.
2. Đi ở làn phía bên trái.
3. Đi ở làn giữa.
Đáp án 1

Câu 30: Hành vi vượt xe tại các vị trí có tầm nhìn hạn chế, đường vòng, đầu dốc có bị nghiêm cấm hay không?

1. Không bị nghiêm cấm.
2. Không bị nghiêm cấm khi rất vội.
3. Bị nghiêm cấm.

Đáp án 

Câu 33: Hành vi lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới có được phép hay không?

1. Được phép.
2. Không được phép.
3. Được phép tùy từng trường hợp.
Đáp án 2

Câu 35: Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật Giao thông đường bộ?

1. Được phép sản xuất, sử dụng khi bị mất biển số.
2. Được phép mua bán, sử dụng khi bị mất biển số.
3. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép.
Đáp án 3

 Xem thêm:

Nội dung 60 câu điểm liệt P3 – Bộ đề 600 câu hỏi thi bằng lái xe

Quy tắc giao thông đường bộ P1 – 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Nội dung 60 câu điểm liệt P2 – Bộ đề 600 câu hỏi thi bằng lái xe
5 1 vote

Bình luận

avatar