Giải Các Thế Sa Hình P15 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 585: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 585: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 1. Xe của bạn.
 2. Xe con.

Đáp án 1

Câu 586: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu 586: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 1. Xe con.
 2. Xe của bạn.

Đáp án 2

Câu 587: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 587: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Tăng tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
 2. Giảm tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
 3. Giảm tốc độ, để người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường.

Đáp án 3

Câu 588: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 588: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 1. Xe con.
 2. Xe của bạn.

Đáp án 2

Câu 589: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu 589: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 1. Xe con, xe tải, xe của bạn.
 2. Xe tải, xe con, xe của bạn.
 3. Xe tải, xe của bạn, xe con.

Đáp án 2

Câu 590: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu 590: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Tăng tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.
 2. Giảm tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.
 3. Giảm tốc độ cho xe đi sát phần đường bên phải.

Đáp án 3

Câu 591: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu 591: Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 1. Xe tải.
 2. Xe của bạn.

Đáp án 1

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm:

Giải Các Thế Sa Hình P16 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Giải Các Thế Sa Hình P15 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ
3.67 3 votes

Bình luận

avatar