Các khái niệm P1 – 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Bài viết này sẽ giải thích các câu khái niệm về phần đường xe chạy, làn đường, khổ giới hạn đường bộ, dải phân cách … Gợi ý để làm các câu hỏi trong bộ đề 600 câu thi bằng lái xe.

Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại.

Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.

Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.

Dải phân cách là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. Dải phân cách gồm loại cố định và loại di động.

Câu 1: Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại  là gì?

 1. Phần mặt đường và lề đường.
 2. Phần đường xe chạy.
 3. Phần đường xe cơ giới.

Gợi ý: Lề đường không sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại

Đáp án 2

Câu 2: “Làn đường” là gì?

 1. Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, sử dụng cho xe chạy
 2. Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.
 3. Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có đủ bề rộng cho xe ô tô chạy an toàn

Gợi ý: Có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn

Đáp án 2

Câu 3: Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Là khoảng trống có kích thướt giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
 2. Là khoảng trống có kích thướt giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
 3. Là khoảng trống có kích thướt giới hạn về chiều cao của cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn.

Gợi ý: Giới hạn về chiều cao, chiều rộng

Đáp án 1

Câu 4: “Khổ giới hạn đường bộ” để xe và hàng hóa trên xe đi lại an toàn bao gồm những giới hạn nào?

 1. Giới hạn về chiều cao hoặc chiều rộng của cầu đường.
 2. Giới hạn về chiều cao và chiều rộng của cầu, đường.
 3. Gới hạn về chiều rộng của cầu, đường.
 4. Giới hạn về chiều cao của cầu, đường.

Gợi ý: Giới hạn về chiều cao và chiều rộng

Đáp án 2

Câu 5: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

 1. Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ.
 2. Là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe vào những nơi không được phép.
 3. Là bộ phận của đường để phân tách phần đường xe chạy và hành lang an toàn giao thông.

Gợi ý: Phân chia

Đáp án 1

onthilaixe

Luyện thi theo bộ đề 600 câu online cập nhật

Xem thêm:

Các khái niệm P2 – 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Bộ đề 600 câu học lý thuyết lái xe năm 2020

Bình luận

avatar