Các loại biển báo giao thông (Phần 8)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

 

Đáp án 3

 

Đáp án 3: vì biển 1 là biển “Đường người đi bộ cắt ngang”, biển 2 là biển “Cấm người đi bộ”

 

Đáp án 1: biển phụ là biển hình chữ nhật nhỏ ở phía dưới.

 

Đáp án 1: vì đối với những loại biển báo này thì có nghĩa “Cấm lớn không cấm nhỏ”, “Cấm nhỏ cấm luôn lớn”

 

Đáp án 1: vì biển 2 có ý nghĩa “Cấm tất cả các loại xe, kể cả xe ưu tiên”

 

Xem thêm:

Rate this post

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí