Các loại biển báo giao thông (Phần 10)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các loại biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé

 

Đáp án 2

 

Đáp án 2

 

Đáp án 1: ý nghĩa biển 2 “Hạn chế trọng lượng trên trục xe”, ý nghĩa biển 3 “Hạn chế trọng lượng cả xe và hàng hóa”

 

Đáp án 2

 

Đáp án 1

 

Xem thêm:

.

Các loại biển báo giao thông (Phần 10)
5 1 vote

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí