Các loại biển báo giao thông (Phần 1)

Hôm nay Trung tâm Thành Công giới thiệu đến các bạn về “Các biển báo giao thông” và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết nhé. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

Đáp án là câu số 3

 

Đáp án là câu số 2: Vì biển số 2 là biển cảnh báo giao nhau với đường ưu tiên (có thể trên đoạn đường này không có tín hiệu đèn ở nơi giao nhau), biển số 3 là biển giao nhau có tín hiệu đèn.

 

Đáp án là câu số 4

 

Đáp án là câu số 2

 

Đáp án là câu số 1: vì biển 2 là biển giao nhau với đường ưu tiên, biển 3 là biển đoạn đường ưu tiên

Xem thêm:

Các loại biển báo giao thông (Phần 1)
4.5 4 votes

Bình luận

avatar

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí