8 Bộ Đề Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất- Bộ 200 Câu

Bằng lái xe máy hạng A1 thi theo bộ đề 200 câu áp dụng từ ngày 01/08/2020 được chia thành 8 bộ đề thi A1 để tiện cho học viên ôn luyện thị bằng lái xe.

Cấu trúc đề thi hạng A1

Đề thi xe hai bánh hạng A1 gồm 25 câu, thời gian 19 phút, điểm đạt 21/25, không làm sai câu điểm liệt (câu hỏi tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng).

Chương Nhóm Số câu hỏi Cấu trúc đề
Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ
Khái niệm 14 1
Quy tắc 65 6
Tốc độ, khoảng cách
4 1
Văn hóa, đạo đức người lái xe 5 1
Kỹ thuật lái xe 12 1
Hệ thống biển báo hiệu đường bộ 65 7
Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông 35 7
Tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng 20 1
Tổng 200 25

8 Bộ Đề Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 trên điện thoại, máy tính

Để làm các bộ đề thi xe máy, bạn vui lòng vào trang Web Onthilaixe.vn để ôn luyện, với các mẹo làm bài, hiển thị câu sai.

Lưu ý: Nên làm các bộ đề nhiều lần và thi theo đề ngẫu nhiên.

8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may-hang-a1

Trang Web hỗ trợ thi bộ đề lý thuyết online

Bình luận

avatar