Hướng dẫn các bước thi sát hạch thực hành lái xe hạng A1, A2

Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch thực hành để cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo công văn số 6534/TCĐBVN-QLPT&NL

Mục lục

Đối với sát hạch viên

Đối với người dự thi sát hạch

Bài sát hạch số 1: Đi qua hình số 8

Bài sát hạch số 2: Đi qua vạch đường thẳng

Bài sát hạch số 3: Đi qua đường có vạch cản

Bài sát hạch số 4: Đi qua đường gồ ghề

Yêu cầu đạt được của thí sinh

Các lỗi bị trừ điểm

Công nhận kết quả

Đối với sát hạch viên

Trường hợp sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp

a) Tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự sát hạch, gọi thí sinh, sắp xếp xe sát hạch cho thí sinh;
b) Kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân với tên thí sinh, ký tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình của thí sinh;
c) Phát lệnh sát hạch và theo dõi quá trình sát hạch, theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe sát hạch để kịp thời phát hiện các trường hợp không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật;
d) Theo dõi quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh, phân tích và chấm điểm độc lập các lỗi vi phạm của thí sinh tại các bài sát hạch theo quy trình, điểm bình quân là kết quả sát hạch của thí sinh được ghi vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình của thí sinh (biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo).

Trường hợp sát hạch bằng thiết bị chấm điểm tự động

a) Tiếp nhận danh sách, hồ sơ thí sinh dự sát hạch, thiết bị chấm điểm tự động;
b) Điều hành thiết bị chấm điểm tự động, gọi thí sinh, sắp xếp xe sát hạch cho thí sinh, phát lệnh sát hạch, theo dõi quá trình sát hạch và thông qua thiết bị trong phòng điều hành trực tiếp ghi các lỗi vi phạm của thí sinh như:
– Truất quyền sát hạch: Khi hai bánh xe của xe sát hạch ra ngoài hình sát hạch;
– Truất quyền sát hạch: Khi xe sát hạch bị đổ trong quá trình sát hạch;
– Trừ 05 điểm: Mỗi lần chạm chân xuống đất trong quá trình sát hạch. Trường hợp giao nhân viên kỹ thuật của Trung tâm điều hành thì phải giám sát;
c) Một sát hạch viên kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe với tên thí sinh, ký tên vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, theo dõi, giám sát thí sinh tiếp nhận xe sát hạch được giao và không để người không có nhiệm vụ vào sân sát hạch.

Đối với người dự thi sát hạch

Tiếp nhận xe sát hạch được giao và đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Trình tự và các bước thực hiện:

Bài sát hạch số 1: Đi qua hình số 8

bai-sat-hach-so-1-di-qua-hinh-so-8

Hình bài sát hạch đi qua hình số 8

– Thí sinh dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh của sát hạch viên.
– Khi có hiệu lệnh xuất phát, điều khiển xe tiến đến cửa vào hình số 8, rẽ phải đi một vòng hình số 8.
– Tiếp tục điều khiển xe tiến qua nửa hình số 3 đến cửa ra hình số 8.
– Tiếp tục điều khiển xe đến bài sát hạch số 2

Xem thêm: Thi thực hành A1 – Cách Chạy Vòng Số 8 Đậu 100%

Bài sát hạch số 2: Đi qua vạch đường thẳng

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua vạch đường thẳng và điều khiển xe đến bài sát hạch số 3.

bai-sat-hach-so-2-di-qua-vach-duong-thang

Hình bài sát hạch đi qua vạch đường thẳng

Bài sát hạch số 3: Đi qua đường có vạch cản

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua đường có vạch cản và điều khiển xe đến bài sát hạch số 4.

bai-sat-hach-so-3-di-qua-duong-co-vach-can

Hình bài sát hạch đi qua đường có vạch cản

Bài sát hạch số 4: Đi qua đường gồ ghề

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua đường gồ ghề và điều khiển xe đến vị trí kết thúc.

bai-sat-hach-so-4-di-qua-duong-go-ghe

Hình bài sát hạch đi qua đường gồ ghề

Xem thêm: Đăng ký thi bằng lái xe máy hạng A1 cấp tốc ở TP.HCM

Yêu cầu đạt được của thí sinh

a) Đi đúng trình tự bài sát hạch;
b) Bánh xe không được đè lên vạch giới hạn hình sát hạch;
c) Bánh xe không được đè lên vạch cản;
d) Hoàn thành các bài sát hạch trong thời gian 10 phút;
đ) Xe không được chết máy trong quá trình thực hiện sát hạch.

Các lỗi bị trừ điểm

a) Đi không đúng trình tự bài sát hạch, bị truất quyền sát hạch;
b) Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
c) Bánh xe đè vào vạch cản của hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
d) Hai bánh xe của xe sát hạch ra ngoài hình sát hạch, bị truất quyền sát hạch;
đ) Xe sát hạch bị đổ trong quá trình sát hạch, bị truất quyền sát hạch;
e) Chạm chân xuống đất trong quá trình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
g) Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
h) Thời gian thực hiện bài sát hạch quá 10 phút, cứ quá 01 phút bị trừ 05 điểm;
k) Không hoàn thành bài sát hạch bị truất quyền sát hạch.
l) Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Công nhận kết quả

– Thời gian thực hiện bài sát hạch: 10 phút;
– Thang điểm: 100 điểm;
– Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên;
– Hai sát hạch viên ký và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình.

Xét công nhận kết quả
1. Thí sinh đạt cả lý thuyết và thực hành thì được công nhận trúng tuyển;
2. Thí sinh không được công nhận trúng tuyển, được đăng ký với cùng một Ban quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe để sát hạch lại;
3. Thí sinh không đạt lý thuyết thì không được sát hạch thực hành;
4. Thí sinh đạt lý thuyết nhưng không đạt thực hành thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết một lần trong thời gian 01 năm đối với kỳ sát hạch tiếp theo. Nếu sát hạch lại thực hành vẫn không đạt, thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành;
5. Thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1 đã có giấy phép lái xe ôtô các hạng do ngành Giao thông vận tải cấp còn thời hạn sử dụng, được miễn sát hạch lý thuyết.

Bình luận

avatar