Chi Tiết Mô Phỏng 29 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Phố

Chương 1: Giao thông trên đường phố

Bài viết này chia sẽ chi tiết mô phỏng 29 tình huống của chương 1 giao thông trên đường phố.Các dấu hiệu nhận biết các tình huống, các điểm canh để bấm phím space (cắm cờ) khi nhận thấy tình huống nguy hiểm từ thang điểm từ 5 điểm đến 0 điểm. Nếu bạn cắm cờ mốc nguy hiểm quá sớm hoặc quá muộn sẽ không nhận được điểm.

Bài viết dài, bạn có thể xem từng tình huống hoặc bấm vào tình huống cụ thể để chuyển tới tình huống mô phỏng bạn muốn xem. Mong bạn góp ý thêm để có những hướng dẫn hay hơn!

Tình huống mô phỏng 1

Tình huống mô phỏng 2

Tình huống mô phỏng 3

Tình huống mô phỏng 4

Tình huống mô phỏng 5

Tình huống mô phỏng 6

Tình huống mô phỏng 7

Tình huống mô phỏng 8

Tình huống mô phỏng 9

Tình huống mô phỏng 10

Tình huống mô phỏng 11

Tình huống mô phỏng 12

Tình huống mô phỏng 13

Tình huống mô phỏng 14

Tình huống mô phỏng 15

Tình huống mô phỏng 16

Tình huống mô phỏng 17

Tình huống mô phỏng 18

Tình huống mô phỏng 19

Tình huống mô phỏng 20

Tình huống mô phỏng 21

Tình huống mô phỏng 22

Tình huống mô phỏng 23

Tình huống mô phỏng 24

Tình huống mô phỏng 25

Tình huống mô phỏng 26

Tình huống mô phỏng 27

Tình huống mô phỏng 28

Tình huống mô phỏng 29

Tình huống 1: Nhường đường cho người đi bộ đi sau xe tải ngược chiều

Dấu hiệu nhận biết:  Thấy chiếc xe tải ngược chiều phía trước nháy đèn khẩn cấp

5 điểm: Thấy người đi bộ ló ra khỏi đuôi xe tải

 

Tinh-huong-mo-phong-1-5d

0 điểm: xe tới sát người đi bộ hơn (cắm cờ trễ)

Tinh-huong-mo-phong-1-0d

Tình huống 2: Nhường đường cho người đi bộ qua đèn giao thông

Dấu hiệu nhận biết: Xe của bạn đi sau đuôi xe khách nhỏ

5 điểm:

+ Người đi bộ chân trước đã bước hẳn tới nữa dải phân cách.

+ Hoặc người đi xe máy, nữa thân xe vừa lú ra mép sườn chắn gió bên trái xe của bạn.

Tinh-huong-mo-phong-2-5d

0 điểm:

+ Người đi bộ chưa bước hẳn qua giữa dải phân cách (cắm cờ sớm)

+ Hoặc người đi bộ bước ra khỏi đuôi xe phía trước (cắm cờ trễ)

Tinh-huong-mo-phong-2-0d

Tình huống 3: Chuyển làn để vượt xe

Dấu hiệu nhận biết: 

+ Xe của bạn đi sau xe con và phía trước có xe bus đang dừng đổ.

5 điểm: Khi xe con phía trước sáng đèn phanh thì bạn nhấm phím space.

Tinh-huong-mo-phong-3-5d

0 điểm: 

+ Khi đèn phanh xe con phía trước chưa sáng (căm cờ sớm)

+ Khi đèn phanh xe con phía trước tắt (cắm cờ trễ)

Tinh-huong-mo-phong-3-0d

Tình huống 4: Nhường đường cho xe rẽ phải

Dấu hiệu nhận biết: 

+ Xe của bạn đi sau xe xe buýt trên đường phốtrong điều kiện trời mưa.

+ Ngã tư thứ 2 bên phải có chiếc xe con.

5 điểm: Thấy xe con bên phải ở ngã ba thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-4-5d

0 điểm: Xe con đã rẽ phải vào đường của xe bạn đang đi.

Tinh-huong-mo-phong-4-0d

Tình huống 5: Nhường đường cho xe con rẽ phải

Dấu hiệu nhận biết: Video thực tế, phía trước, bên phải có xe máy chuẩn bị chuyển làn.

5 điểm:

+ Xe máy lấy lái qua bên trái lần thứ 2

+ Hoặc nhìn góc màn hình bên phải xe của bạn tới gương chiếu hậu của xe con màu đen phía trước.

Tinh-huong-mo-phong-5-5d

0 điểm: 

+ Xe máy mới chuyển hướng lần đầu (cắm cờ sớm)

+ Xe của bạn đã tời gần sát xe máy (cắm cờ trễ)

Tinh-huong-mo-phong-5-0d

Tình huống 6: Nhường xe buýt ngược chiều vượt

Dấu hiệu nhận biết: Xe bạn di chuyển trên đường phố, đi sau xe con và xe buýt và phía trước có xe buýt đi ngược chiều.

5 điểm: Xe buýt ngược chiều bắt đầu chuyển làn để vượt

Tinh-huong-mo-phong-6-5d

0 điểm:

+ Xe buýt chưa chuyển làn để vượt (cắm cờ sớm).

+ Đầu xe buýt tới mép sườn kính chắn gió bên trái (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-6-0d

Tình huống 7: Nhường đường cho người đi bộ qua đường

Dấu hiệu nhận biết: Phía trước có xe con và có người đi bộ sang đường.

5 điểm:  Đèn phanh xe con phía trước sáng

Tinh-huong-mo-phong-7-5d

0 điểm: Đèn phanh xe con phía trước tắt và người đi bộ vừa qua khỏi xe con phía trước

Tinh-huong-mo-phong-7-0d

Tình huống 8: Nhường đường cho người đi xe đạp qua đường

Dấu hiệu nhận biết: Nhìn mép bên trái tại ngã ba đầu tiền có người đi xe đạp

5 điểm:  Tầm nhìn theo mép dưới kính chắn gió vừa qua gần hết vạch kẻ cho người đi bộ qua đường.

Tinh-huong-mo-phong-8-5d

0 điểm: Người đi xe đạp qua đuôi xe con chạy trước

Tinh-huong-mo-phong-8-0d

Tình huống 9: Nhường đường cho xe đi ngược chiều

Dấu hiệu nhận biết: Bạn đi trên đường phố, phía trước có xe tải đang bật đèn khẩn cấp.

5 điểm:  Xe con ngược chiều lấn làn

Tinh-huong-mo-phong-9-5d

0 điểm: Đầu xe con ngược chiều tới mép sườn kính chắn gió bên trái.

Tinh-huong-mo-phong-9-0d

Tình huống 10: Nhường đường cho xe con rẽ trái

Dấu hiệu nhận biết: Bạn đi sau xe ô tô, ngã tư thứ 2 bên trái có xe con rẽ trái qua đường.

5 điểm:  Xe con bên trái vừa lú ra hàng rào tường (nhìn cửa bên tài).

Tinh-huong-mo-phong-10-5d

0 điểm: Xe con đã rẽ trái vào làn của xe bạn đang đi.

Tinh-huong-mo-phong-10-0d

Tình huống 11: Nhường đường cho xe trộn bê tông

Dấu hiệu nhận biết: Thấy xe trộn bê tông ở bên trái đi tới giao lộ

5 điểm: Đầu xe trộn bê tông đã lú ra khỏi xe bán tải để rẽ phải

Tinh-huong-mo-phong-11-5d

0 điểm:

+ Xe trộn bê tông mới vừa lú ra khỏi xe bán tải để rẽ phải (cắm cờ sớm).

+ Hoặc xe trộn bê tông đã qua hẳn làn ngược chiều (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-11-0d

Tình huống 12: Nhường đường cho xe con rẽ trái

Dấu hiệu nhận biết: Xe con bật xi nhanh rẽ trái và chiếc xe mô tô vượt lên xe con

5 điểm: Xe con đã bắt đầu rẽ trái

Tinh-huong-mo-phong-12-5d

0 điểm:

+ Xe máy vượt lên xe con (cắm cờ sớm)

+ Hoặc xe con đã rẽ trái qua ngã tư (cắm cờ trễ)

Tinh-huong-mo-phong-12-0d

Tình huống 13: Nhường đường cho xe đạp băng ngang qua đường

Dấu hiệu nhận biết: Bên phải có chiếc xe đạp bằng ngang qua đường

5 điểm: Bánh trước xe đạp xuống đường.

Tinh-huong-mo-phong-13-5d

0 điểm: Xe của bạn tới gần sát xe đạp

Tinh-huong-mo-phong-13-0d

Tình huống 14: Nhường đường cho xe tải qua đường hẹp

Dấu hiệu nhận biết: Phía trước có cầu hẹp, nhường đường cho xe tải đi sau xe con

5 điểm: Thấy đầu xe tải phía sau xe con

Tinh-huong-mo-phong-14-5d

0 điểm: 

+ Thấy xe con ở đường hẹp (cắm cờ sớm).

+ Hoặc xe tải đã qua đường hẹp (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-14-0d

Tình huống 15: Dừng sau xe tải nhường đường xe con rẽ trái

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải và xe con phía trước đi chậm

5 điểm: Thấy đèn phanh xe tải sáng

Tinh-huong-mo-phong-15-5d

0 điểm: Xe con đã rẽ qua vạch tim đường

Tinh-huong-mo-phong-15-0d

Tình huống 16: Nhường đường cho xe con rẽ trái tại ngã ba

Dấu hiệu nhận biết: Bên trái ngã 3 có xe con rẽ trái

5 điểm: Nhìn qua cửa bên trái thấy xe con đã ra hơn nữa thân xe

Tinh-huong-mo-phong-16-5d

0 điểm: Xe con đã rẽ vào làn đường của bạn 

Tinh-huong-mo-phong-16-0d

Tình huống 17: Xe bạn rẽ phải có xe buýt vượt lấn làn ngược chiều

Dấu hiệu nhận biết: video thực tế, thấy xe buýt vượt lấn làn của bạn

5 điểm: Khi xe bạn rẽ phải thấy xe buýt đi ngược chiều

Tinh-huong-mo-phong-17-5d

0 điểm: Xe buýt đã tới sát gần xe bạn

Tinh-huong-mo-phong-17-0d

Tình huống 18: Xe con phía trước mở cửa

Dấu hiệu nhận biết: Bạn cẩn thận dễ nhầm lẫn tình huống nhường cho xe tải

5 điểm: Xe tải và xe con ở vị trí ngang nhau

Tinh-huong-mo-phong-18-5d

0 điểm: 

+ Nhầm lẫn tình huống nhường đường cho xe tải

+ Hoặc người tên xe con bước ra khỏi cửa

Tinh-huong-mo-phong-18-0d

Tình huống 19: Người ngồi trên xe trước mở cửa bước ra khỏi xe

Dấu hiệu nhận biết: Xe con bên phải phía trước nháy đèn.

5 điểm: 

+ Ánh sáng đèn nháy vừa ở bên trái vô lăng của xe bạn.

+ Hoặc tầm nhìn phía trước xe bạn vừa tới đuôi xe trắng bên phải.

Tinh-huong-mo-phong-19-5d

0 điểm: 

+ Cắm cờ khi thấy đèn nháy (cằm cờ sớm).

+ Xe của bạn gần tới người bước ra khỏi xe (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-19-0d

Tình huống 20: Tài xế mở cửa bước lên xe đang đỗ

Dấu hiệu nhận biết: Xe của bạn rẽ phải tại vòng xuyến, xe con màu trắng nháy đèn

5 điểm: Xe con màu trắng thứ 3 bên phải nháy đèn

Tinh-huong-mo-phong-20-5d

0 điểm: 

+ Nhầm lẫn tình huống nhường đường cho xe con màu xanh (cắm cờ sớm).

+ Xe của bạn tới gần xe con nháy đèn (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-20-0d

Tình huống 21: Xe con lùi vào nơi đỗ

Dấu hiệu nhận biết: Đèn phanh xe con phía trước sáng

5 điểm: Đèn phanh xe con phía trước sáng rồi bấm (chậm nữa giây)

Tinh-huong-mo-phong-21-5d

0 điểm: Xe con bật đèn xi nhanh phải

Tinh-huong-mo-phong-21-0d

Tình huống 22: Nhường đường cho xe khách rẽ trái

Dấu hiệu nhận biết: Tới ngã ba thấy xe khách đi rẽ trái

5 điểm: Khi xe khách ló ra hơn nữa xe

Tinh-huong-mo-phong-22-5d

0 điểm: Khi xe khách tới gần xe bạn

Tinh-huong-mo-phong-22-0d

Tình huống 23: Nhường xe con vượt xe tải

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải đậu ngược chiều nháy đèn

5 điểm: Xe con vượt đã lấn sang vạch phân làn

Tinh-huong-mo-phong-23-5d

0 điểm: Xe vượt tới gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-23-0d

Tình huống 24: Nhường đường cho xe tải vượt

Dấu hiệu nhận biết: Thấy xe tải đi sau xe màu xanh

5 điểm: Xe tải bắt đầu lấn làn để vượt.

Tinh-huong-mo-phong-24-5d

0 điểm: Xe tải đã tới gần xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-24-0d

Tình huống 25: Nhường đường cho xe khách

Dấu hiệu nhận biết: Xe khách bật xi nhan trái

5 điểm: Xe khách bật xi nhan trái 

Tinh-huong-mo-phong-25-5d

0 điểm: Xe khách gần tới xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-25-0d

Tình huống 26: Vượt tại vị trí công trường đang thi công

Dấu hiệu nhận biết: Công trường đang thi công

5 điểm: Thấy xe ngược chiều gần vị trí công trường đang thi công

Tinh-huong-mo-phong-26-5d

0 điểm: Xe ngược chiều đã chạy qua xe bạn

Tinh-huong-mo-phong-26-0d

Tình huống 27: Xe khách đón khách tại ngã tư

Dấu hiệu nhận biết: Có nhiều xe con dừng chờ đèn đỏ, có người đi bộ từ bên phải ra.

5 điểm: Người đi bộ bên phải bước ra khỏi cổng

Tinh-huong-mo-phong-27-5d

0 điểm: Người đi bộ đã bước xuống phần đường xe chạy

Tinh-huong-mo-phong-27-0d

Tình huống 28: Xe con phanh gấp

Dấu hiệu nhận biết: Đèn xe con phía trước sáng

5 điểm: Đèn xe con phía trước sáng

Tinh-huong-mo-phong-28-5d

0 điểm: Xe của bạn tới vạch người đi bộ qua đường 

Tinh-huong-mo-phong-28-0d

Tình huống 29: Xe phía trước dừng gấp vì có hố ga

Dấu hiệu nhận biết: Đèn xe phía trước sáng

5 điểm: Đèn xe phía trước sáng

Tinh-huong-mo-phong-29-5d

0 điểm: Xe của bạn tới vạch người đi bộ qua đường

Tinh-huong-mo-phong-29-0d

Sau khi bạn làm từng tình huống giao thông riêng lẽ. Bạn chọn vào ô tròn bên phải của chương 1 để ôn tập toàn bộ các tình huống trong chương giao thông trên đường phố. Lưu ý để ôn tập theo chương đạt hiệu quả, bạn nên làm các tình huống riêng lẻ nhiều lần, nhận biết các dấu hiệu để cắm cờ và tốt nhất nên làm đi làm lại nhiều lần.

+ Sau khi bấm chạy bạn chờ đợi phần mềm load các tình huống trong chương 1. Bạn có thể chạy, tam dừng hoặc tải lại để làm lại nguyên chương 1.

+ Số tình huống trong chương 1 là 29 tình huống.

+ Mỗi tình huống chỉ được cắm cờ 1 lần.

+ Điểm bắt đầu tình huống sau khi video hiện nhảy số 3, 2, 1.

 

Trong quá trình biên soạn gặp nhiều sai sót, mong bạn góp ý để hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn!

Xem thêm: 

Chi Tiết Mô Phỏng 14 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Nông Thôn

 

Bình luận

avatar