Chi Tiết Mô Phỏng 14 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Nông Thôn

Chương 2: Giao thông trên đường nông thôn

Bài viết này chia sẽ chi tiết mô phỏng 14 tình huống của chương 2 (giao thông trên đường nông thôn).Các dấu hiệu nhận biết các tình huống, các điểm canh để bấm phím space (cắm cờ) khi nhận thấy tình huống nguy hiểm từ thang điểm từ 5 điểm đến 0 điểm. Nếu bạn cắm cờ mốc nguy hiểm quá sớm hoặc quá muộn sẽ không nhận được điểm.

Bài viết dài, bạn có thể xem từng tình huống hoặc bấm vào tình huống cụ thể để chuyển tới tình huống mô phỏng bạn muốn xem. Vì kiến thức hữu hạn, mong bạn góp ý thêm để có những hướng dẫn hay hơn!

Tình huống mô phỏng 30

Tình huống mô phỏng 31

Tình huống mô phỏng 32

Tình huống mô phỏng 33

Tình huống mô phỏng 34

Tình huống mô phỏng 35

Tình huống mô phỏng 36

Tình huống mô phỏng 37

Tình huống mô phỏng 38

Tình huống mô phỏng 39

Tình huống mô phỏng 40

Tình huống mô phỏng 41

Tình huống mô phỏng 42

Tình huống mô phỏng 43

Tình huống 30: Gia súc đứng giữa đường

Dấu hiệu nhận biết: Có đàn bò đứng giữa đường, thấy 2 con bò bên phải

5 điểm: Nhìn bên phải thấy 2 con bò thì bấm

Tinh-huong-mo-phong-30-5d

0 điểm: Khi xe bạn tới gần đàn bò

Tinh-huong-mo-phong-30-0d

Tình huống 31: Gia súc qua đường

Dấu hiệu nhận biết: Nhìn thấy đàn bò đứng một bên đường, thấy bên phải đường chỉ có 1 con bò

5 điểm: Thấy con bò bên trái qua đường

Tinh-huong-mo-phong-31-5d

0 điểm: Xe bạn tới con bò qua đường

Tinh-huong-mo-phong-31-0d

Tình huống 32: Trẻ em băng qua đường vào ban đêm

Dấu hiệu nhận biết: Đi đường nông thôn vào ban đêm, có biển báo trẻ em, có xe tải đi ngược chiều.

5 điểm: Khi xe tải ngược chiều nháy đèn sau 1 giây (ánh sáng 2 đèn tròn hơn).

Tinh-huong-mo-phong-32-5d

0 điểm:

+ Mới thấy có trẻ em (cắm cờ sớm).

+ Xe tải đi qua vị trí trẻ em qua đường (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-32-0d

Tình huống 33: Khu vực có trẻ em vui chơi

Dấu hiệu nhận biết: Có biển cảnh báo trẻ em, 

5 điểm: Khi đứa trẻ ngay vị trí cổng trường theo hướng nhìn của bạn

Tinh-huong-mo-phong-33-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới chỗ trẻ em vui chơi

Tinh-huong-mo-phong-33-0d

Tình huống 34: Nhường xe khách qua cua hẹp

Dấu hiệu nhận biết: Tới khúc cua hẹp, có xe khách đi ngược chiều

5 điểm: Thấy đầu xe khách ôm cua

Tinh-huong-mo-phong-34-5d

0 điểm: Xe khách gần tới đầu xe bạn

Tinh-huong-mo-phong-34-0d

Tình huống 35: Nhường đường cho xe ngược chiều qua khúc cua hẹp

Dấu hiệu nhận biết: Có biển báo qua khúc cua

5 điểm: Đèn phanh xe phía trước sáng

Tinh-huong-mo-phong-35-5d

0 điểm: Xe của bạn gần tới xe khách phía trước

Tinh-huong-mo-phong-35-0d

Tình huống 36: Nhường đường cho người đi xe máy từ trong hẻm ra

Dấu hiệu nhận biết: Bên phải có người đi xe máy chạy ra, phân biệt tình huống 36 với tình huống 37 bằng xe khách màu đỏ

5 điểm: Xe máy vừa chuyển nhẹ hướng qua bên phải

Tinh-huong-mo-phong-36-5d

0 điểm: 

+ Nhầm lẫn nhường đường cho xe mô tô chạy trước (cắm cờ sớm).

+ Người đi xe máy đã cắt đầu xe của bạn (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-36-0d

Tình huống 37: Nhường đường cho người đi xe đạp từ trong hẻm ra

Dấu hiệu nhận biết: Bên phải có người đi xe đạp chạy ra

5 điểm: Người đi xe máy phía trước vừa rẻ khuất hẻm.

Tinh-huong-mo-phong-37-5d

0 điểm: 

+ Nhầm lẫn nhường đường cho xe mô tô chạy trước (cắm cờ sớm).

+ Người đi xe đạp đã cắt đầu xe của bạn (cắm cờ trễ).

Tinh-huong-mo-phong-37-0d

Tình huống 38: Xe máy nhường đường cho người đi bộ

Dấu hiệu nhận biết: Có 2 xe máy chạy phía trước xe bạn vào ban đêm

5 điểm: Đèn phanh của xe máy đi trước sáng

Tinh-huong-mo-phong-38-5d

0 điểm: Xe của bạn đi gần sát xe máy phía trước.

Tinh-huong-mo-phong-38-0d

Tình huống 39: Xe tải nhập làn sai quy định

Dấu hiệu nhận biết: video thực tế, xe tải nhập làn sai quy định

5 điểm: Xe tải vừa lấn qua làn bên phải xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-39-5d

0 điểm: Xe tải lấn qua làn của bạn

Tinh-huong-mo-phong-39-0d

Tình huống 40: Nhường đường cho xe máy vượt xe tải

Dấu hiệu nhận biết: Bên trái phía trước có xe tải đang đậu nháy đèn.

5 điểm: Xe máy vừa ló ra khỏi đuôi xe tải.

Tinh-huong-mo-phong-40-5d

0 điểm: Khi xe của bạn dừng

Tinh-huong-mo-phong-40-0d

Tình huống 41: Nhường xe con phía trước rẽ trái

Dấu hiệu nhận biết: Xe con phía trước bật đèn xi nhanh trái và rẽ trái

5 điểm: Xe con phía trước bật đèn xi nhanh trái

Tinh-huong-mo-phong-41-5d

0 điểm: Xe của bạn dừng lại

Tinh-huong-mo-phong-41-0d

Tình huống 42: Xe máy vượt đèn đỏ

Dấu hiệu nhận biết: Bên phải có xe máy nháy đèn xi nhanh trái

5 điểm: Xe máy vừa tới trụ đèn giao thông theo góc nhìn của bạn

Tinh-huong-mo-phong-42-5d

0 điểm: Xe máy đi gần tới xe của bạn

Tinh-huong-mo-phong-42-0d

Tình huống 43: Xe tải phía trước chuyển qua làn bên trái

Dấu hiệu nhận biết: Xe tải bật xi nhanh trái

5 điểm: Đèn xi nhanh trái của xe tải sáng

Tinh-huong-mo-phong-43-5d

0 điểm: Khi xe bạn gần xe con đi trước

Xem thêm:

Chi Tiết Mô Phỏng 20 Tình Huống Giao Thông Trên Đường Cao Tốc

 

Bình luận

avatar