Posts by Admin

Giải Các Thế Sa Hình P16 – 600 Câu Hỏi Lu...

Giải Các Thế Sa Hình P16 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 592: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông? Xe con. Xe mô tô. Cả 2 xe đều đúng. Đáp án 1 Câu 593: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Xe tải, xe đạp, xe của bạn. Xe của bạn, xe đạp, xe tải. […]

Giải Các Thế Sa Hình P15 – 600 Câu Hỏi Lu...

Giải Các Thế Sa Hình P15 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 585: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? Xe của bạn. Xe con. Đáp án 1 Câu 586: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? Xe con. Xe của bạn. Đáp án 2 Câu 587: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? Tăng tốc độ, đi qua […]

Giải Các Thế Sa Hình P14 – 600 Câu Hỏi Lu...

Giải Các Thế Sa Hình P14 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 578: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? Nếu phía sau không có xe xin vượt, chuyển sang làn đường bên trái. Nếu phía sau có xe xin vượt, thì […]

Giải Các Thế Sa Hình P13 – 600 Câu Hỏi Lu...

Giải Các Thế Sa Hình P13 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 571: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này? Chuyển sang làn đường bên phải và rẽ phải. Dừng lại trước vạch dừng và rẽ phải khi đèn xanh. Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng hoặc rẽ trái khi đèn xanh. Dừng lại trước vạch dừng và rẽ […]

Giải Các Thế Sa Hình P12 – 600 Câu Hỏi Lu...

Giải Các Thế Sa Hình P12 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 564: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì? Đánh lái sang trái cho xe vượt qua. Quan sát phía trước, phía sau, khi đủ điều kiện an toàn, bật tín hiệu bằng đèn hoặc còi rồi cho xe chạy […]

Giải Các Thế Sa Hình P11 – 600 Câu Hỏi Lu...

Giải Các Thế Sa Hình P11 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 557: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông? Vị trí A và B. Vị trí A và C. Vị trí B và C. Cả ba vị trí A, B, C. Đáp án 3 Câu 558: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này? […]

Giải Các Thế Sa Hình P10 – 600 Câu Hỏi Lu...

Giải Các Thế Sa Hình P10 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 550: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Quay đầu theo hướng A. Quay đầu theo hướng B. Cấm quay đầu. Đáp án 1 Câu 551: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Xe con và xe […]

Giải Các Thế Sa Hình P9 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P9 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 543: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Xe con (E), mô tô (C). Xe tải (A), mô tô (D). Xe khách (B), mô tô (C). Xe khách (B), mô tô (D). Đáp án 1 Câu 544: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm […]

Giải Các Thế Sa Hình P8 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P8 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 536: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng? Xe công an, xe con, xe tải, xe khách. Xe con, xe khách và xe công an, xe tải. Xe công an, xe con, xe khách, xe tải. Xe con, xe tải, xe khách, xe công an. Đáp án […]

Giải Các Thế Sa Hình P7 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P7 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 529: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi? Mô tô, xe con. Xe con, xe tải. Mô tô, xe tải. Cả ba xe. Đáp án 3 Câu 530: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không? Đúng. Không đúng. Đáp án 1 Câu 531: Xe nào vượt đúng […]

Giải Các Thế Sa Hình P6 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P6 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 522: Những hướng nào xe tải được phép đi? Cả ba hướng. Hướng 2 và 3. Đáp án 2 Câu 523: Những hướng nào ô tô tải được phép đi? Chỉ hướng 1. Hướng 1 và 4. Hướng 1 và 5. Hướng 1, 4 và 5. Đáp án 3 Câu 524: Những hướng nào […]

Giải Các Thế Sa Hình P5 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P5 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 515: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không? Không. Vi phạm. Đáp án 2 Câu 516: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? Xe khách. Xe tải. Đáp án 1 Câu 517: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? Xe con. Xe mô tô. […]

Giải Các Thế Sa Hình P4 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P4 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 508: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông? Cả hai xe. Không xe nào vi phạm. Chỉ xe mô tô vi phạm. Chỉ xe tải vi phạm. Đáp án 1 Gợi ý: Đọc theo thứ tự từ biển chính xuống biển phụ, ý nghĩa biển là  cấm dừng, cấm đỗ trước sau nên […]

Giải Các Thế Sa Hình P3 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P3 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 501: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước? Xe công an. Xe quân sự. Đáp án 2 Câu 502: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? Hướng 2, 3, 4. Chỉ hướng 1. Hướng 1 và 2. Hướng 3 và 4. Đáp […]

Giải Các Thế Sa Hình P2 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P2 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 494: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa. Đáp án 2 Câu 495: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? […]

Giải Các Thế Sa Hình P1 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P1 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 487: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Xe tải, xe khách, xe con, mô tô. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con. Đáp án 2 Câu 488: Thứ tự […]