Posts by Admin

Giải Các Thế Sa Hình P7 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P7 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 529: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi? Mô tô, xe con. Xe con, xe tải. Mô tô, xe tải. Cả ba xe. Đáp án 3 Câu 530: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không? Đúng. Không đúng. Đáp án 1 Câu 531: Xe nào vượt đúng […]

Giải Các Thế Sa Hình P6 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P6 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 522: Những hướng nào xe tải được phép đi? Cả ba hướng. Hướng 2 và 3. Đáp án 2 Câu 523: Những hướng nào ô tô tải được phép đi? Chỉ hướng 1. Hướng 1 và 4. Hướng 1 và 5. Hướng 1, 4 và 5. Đáp án 3 Câu 524: Những hướng nào […]

Giải Các Thế Sa Hình P5 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P5 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 515: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không? Không. Vi phạm. Đáp án 2 Câu 516: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? Xe khách. Xe tải. Đáp án 1 Câu 517: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? Xe con. Xe mô tô. […]

Giải Các Thế Sa Hình P4 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P4 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 508: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông? Cả hai xe. Không xe nào vi phạm. Chỉ xe mô tô vi phạm. Chỉ xe tải vi phạm. Đáp án 1 Câu 509: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông? Chỉ mô tô. Chỉ xe tải. Cả ba xe. Chỉ mô […]

Giải Các Thế Sa Hình P3 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P3 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 501: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước? Xe công an. Xe quân sự. Đáp án 2 Câu 502: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? Hướng 2, 3, 4. Chỉ hướng 1. Hướng 1 và 2. Hướng 3 và 4. Đáp […]

Giải Các Thế Sa Hình P2 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P2 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 494: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa. Đáp án 2 Câu 495: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? […]

Giải Các Thế Sa Hình P1 – 600 Câu Hỏi Luậ...

Giải Các Thế Sa Hình P1 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 487: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Xe tải, xe khách, xe con, mô tô. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con. Đáp án 2 Câu 488: Thứ tự […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P26 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P26 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 480: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)? Vạch 1. Vạch 2. Vạch 3. Vạch 1 và 3. Đáp án 4 Câu 481: Các vạch dưới đây có tác dụng gì? Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau. Phân chia các làn […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P25 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P25 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 473: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật? Biển 1. Biển 2. Biển 3. Đáp án 1 Câu 474: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật? […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P24 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P24 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 466: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không? Có. Không. Đáp án 1 Câu 467: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không? Có. Không. Đáp án 2 Câu 468: Biển […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P23 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P23 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 459: Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không? Bắt buộc. Không bắt buộc. Đáp án 1 Câu 460: Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P22 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P22 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 452: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”? Biển 1. Biển 2. Biển 3. Đáp án 3 Câu 453: Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt? Biển 1 và 2. Cả ba biển. Không biển […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P21 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P21 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 445: Biển nào không cho phép rẽ phải? Biển 1. Biển 2. Biển 3. Biển 1 và 3. Đáp án 1 Câu 446: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác? Biển 1 và 2. Biển 1 và 3. […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P20 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P20 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 438: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều” ? Biển 1. Biển 2. Cả hai biển. Đáp án 2 Câu 439: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối đa”? Biển 1. Biển 2. Biển 3. Cả ba biển. Đáp án 1 Câu 440: Biển nào dưới […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P19 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P19 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 431: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường? Biển 1. Biển 2. Cả hai biển. Đáp án 3 Câu 432: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho ô tô”? Biển 1. Biển 2. Đáp án 1 Câu 433: Biển nào báo […]

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P18 – 600 Câu Thi ...

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P18 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 424: Biển báo này có ý nghĩa gì? Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm. Báo hiệu đường có gồ giảm tốc phía trước. Đáp án 2 Câu 425: Biển báo này có ý nghĩa gì? Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương […]

Nhận tài liệu lý thuyết miễn phí