Quy tắc giao thông đường bộ P9 – 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Câu 73: Biển báo hiệu có dạng tam giác đều, viền đỏ, viền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen là loại biển gì dưới đây?

Cau 73 1. Biển báo nguy hiểm. 
2. Biển báo cấm.
3. Biển báo hiệu lệnh. 
4. Biển báo chỉ dẫn.

Đáp án 1

Câu 74: Biển báo hiệu hình tròn có nền xanh lam có hình vẽ màu trắng là loại biển gì dưới đây?

Cau 74 1. Biển báo nguy hiểm.
2. Biển báo cấm.
3. Biển báo hiệu lệnh phải thi hành.
4. Biển báo chỉ dẫn.


Đáp án 3

Câu 75: Biển báo hiệu hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mũi tên nền xanh lam là loại biển gì dưới đây?

Cau 75 1. Biển báo nguy hiểm.
2. Biển báo cấm.
3. Biển báo hiệu lệnh phải thi hành.
4. Biển báo chỉ dẫn.


Đáp án 4

Câu 76: Khi tập lái xe ô tô, người tập lái xe phải thực hiện các điều kiện gì dưới đây?

 1. Phải thực hành lái xe trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.
 2. Phải mang theo phù hiệu “học viên tập lái xe”;
 3. Phải mang theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực, giấy phép vận chuyển (nếu loại xe đó cần phải có).
 4. Cả ý 1 và ý 2.

Đáp án 4

Câu 77: Khi dạy thực hành lái xe, giáo viên phải mang theo các giấy tờ gì dưới đây?

 1. Phải mang theo phù hiệu “Giáo viên dạy lái xe”, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực, giấy phép xe tập lái do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.
 2. Phải mang theo phù hiệu “học viên tập lái xe” và kế hoạch học tập của khóa học;
 3. Phải mang theo giấy chứng nhận Giáo viên dạy thực hành lái xe, biên lai thu phí bảo trì đường bộ.

Đáp án 1

Câu 78: Xe ô tô tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây?

 1. Gắn 02 biển “TẬP LÁI” trước và sau xe, có hệ thống phanh phụ được lắp đặt bảo đảm hiệu quả phanh, được bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe.
 2. Xe tập lái loại tải thùng có mui che mưa, che nắng, ghế ngồi cho học viên, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực.
 3. Cả ý 1 và ý 2.

Đáp án 3

Câu 79: Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

 1. Tại các cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện và phải bảo đảm công khai minh bạch.
 2. Tại sân tập lái của cơ sở đào tạo lái xe và phải đảm bảo công khai, minh bạch.
 3. Tại các trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện hoạt động và phải bảo đảm công khai minh bạch.

Đáp án 3

Xem thêm:

Quy tắc giao thông đường bộ P10 – 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Những điểm mới bộ đề 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Rate this post

Bình luận

avatar