Nghiệp Vụ Vận Tải P4 – 600 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe

Câu 188: Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa?

Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa?

 1. Hình 1.
 2. Hình 2.
 3. Hình 3.

Đáp án 2

Câu 189: Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

 1. Hình 1.
 2. Hình 2.

Đáp án 1

Câu 190: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

 1. Hình 1.
 2. Hình 2.

Đáp án 1

Câu 191: Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?

Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?

 1. Hình 1.
 2. Hình 2.
 3. Hình 3.

Đáp án 3

Câu 192: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?

Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?

 1. Hình 1.
 2. Hình 2.

Đáp án 2

Bộ đề 600 câu hỏi lý thuyết lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm:

Văn Hóa Giao Thông, Đạo Đức Người Lái Xe P1 – Bộ Đề 600 Câu

Nghiệp Vụ Vận Tải P1 – 600 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe

Nghiệp Vụ Vận Tải P4 – 600 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe
4 3 votes

Bình luận

avatar