Giải Các Thế Sa Hình P4 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 508: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 508: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Cả hai xe.
 2. Không xe nào vi phạm.
 3. Chỉ xe mô tô vi phạm.
 4. Chỉ xe tải vi phạm.

Đáp án 1

Câu 509: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 509: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Chỉ mô tô.
 2. Chỉ xe tải.
 3. Cả ba xe.
 4. Chỉ mô tô và xe tải.

Đáp án 3

Câu 510: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

Câu 510: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Đáp án 2

Câu 511: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu 511: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

 1. Hướng 2 và 5.
 2. Chỉ hướng 1.

Đáp án 2

Câu 512: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu 512: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

 1. Hướng 1 và 2.
 2. Hướng 3.
 3. Hướng 1 và 4.
 4. Hướng 2 và 3.

Đáp án 2

Câu 513: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 513: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

 1. Cả 2 xe đều đúng.
 2. Xe con.
 3. Xe khách.

Đáp án 1

Câu 514: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu 514: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

 1. Hướng 2 và 3.
 2. Hướng 1, 2 và 3.
 3. Hướng 1 và 3.

Đáp án 1

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm:

Giải Các Thế Sa Hình P5 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Rate this post

Bình luận

avatar