Giải Các Thế Sa Hình P11 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Câu 557: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 557: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Vị trí A và B.
 2. Vị trí A và C.
 3. Vị trí B và C.
 4. Cả ba vị trí A, B, C.

Đáp án 3

Câu 558: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

Câu 558: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

 1. Được phép dừng ở vị trí A.
 2. Được phép dừng ở vị trí B.
 3. Được phép dừng ở vị trí A và B.
 4. Không được dừng.

Đáp án 4

Câu 559: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 559: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe mô tô.
 2. Xe ô tô con.
 3. Không xe nào vi phạm.
 4. Cả hai xe.

Đáp án 4

Câu 560: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 560: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con.
 2. Xe tải.
 3. Xe con, xe tải.

Đáp án 2

Câu 561: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 561: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe con.
 2. Xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải.

Đáp án 3

Câu 562: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 562: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
 3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
 4. Cả bốn xe.

Đáp án 2

Câu 563: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 563: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, xe tải.
 2. Xe khách, xe con.
 3. Xe con, xe tải
 4. Xe khách, xe tải, xe con.

Đáp án 1

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm:

Giải Các Thế Sa Hình P12 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

Giải Các Thế Sa Hình P11 – 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ
3 1 vote

Bình luận

avatar