Biển Báo Hiệu Đường Bộ P23 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 459: Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

Câu 459: Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

 1. Bắt buộc.
 2. Không bắt buộc.

Đáp án 1

Câu 460: Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?

Câu 460: Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án 2

Câu 461: Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

Câu 461: Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

 1. Biển 2 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án 3

Câu 462: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

Câu 462: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 1. Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt.
 2. Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt.
 3. Báo hiệu cầu vượt liên thông.

Đáp án 3

Câu 463: Biển nào báo hiệu “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”?

Câu 463: Biển nào báo hiệu “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án 1

Câu 464: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

Cau 464

 1. Chỉ dẫn khoảng cách đến làn đường cứu nạn (làn thoát xe khẩn cấp).
 2. Báo hiệu đường cụt phía trước.
 3. Báo hiệu nút giao gần nhất phía trước.
 4. Báo hiệu trạm dừng nghỉ phía trước.

Đáp án 1

Câu 465: Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không?

Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không?

 1. Được phép chuyển sang làn khác.
 2. Không được phép chuyển sang làn khác, chỉ được đi trong làn quy định theo biển.

Đáp án 1

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm:

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P24 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Rate this post

Bình luận

avatar