Biển Báo Hiệu Đường Bộ P22 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Câu 452: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

Câu 452: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án 3

Câu 453: Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

Câu 453: Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Cả ba biển.
 3. Không biển nào.

Đáp án 1

Câu 454: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

Câu 454: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.
 4. Không biển nào.

Đáp án 1

Câu 455: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Câu 455: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.
 4. Không biển nào.

Đáp án 2

Câu 456: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật”?

Câu 456: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật”?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án 2

Câu 457: Gặp biển báo này, người lái xe phải đỗ xe như thế nào?

Cau 457

 1. Đỗ xe hoàn toàn trên hè phố.
 2. Đỗ xe hoàn toàn dưới lòng đường.
 3. Đỗ từ 1/2 thân xe trở lên trên hè phố.

Đáp án 3

Câu 458: Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

Câu 458: Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

 1. Dừng xe tại khu vực có trạm Cảnh sát giao thông.
 2. Tiếp tục lưu thông với tốc độ bình thường.
 3. Phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Đáp án 3

Bộ đề 600 câu thi bằng lái xe đang trong quá trình biên soạn. Mọi sai sót mong quý độc giả Comment góp ý để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn!

Xem thêm:

Biển Báo Hiệu Đường Bộ P23 – 600 Câu Thi Bằng Lái Xe B2

Rate this post

Bình luận

avatar